SVP architectuur stedenbouw fultonbaan nieuwegein compact wonen

Integrale kijk op de transformatie van de kantorenwijk met compacte woningen

SVP is op een integrale manier betrokken bij de transformatie van het kantorengebied Rijnhuizen naar een gemengd woon- en werkgebied.

Waar tien jaar lang Nieuwegeiners hun paspoort of rijbewijs afhaalden in het Meander gebouw, de gemeenteraad vergaderde en ambtenaren vergunningen verstrekten wonen over twee jaar hier ruim 250 mensen in compacte één- twee- en driekamerappartementen. De Waal transformeert het complex in opdracht van Portaal. SVP is betrokken om breed mee te adviseren, over aanpassingen aan het gebouw maar ook de inrichting van de omgeving. Niet alleen zullen er compacte woningen in het gebouw komen, ook de entrees en gevels worden aangepakt. Om zo het gebouw als een echt thuis te laten voelen. In het complex komt een mix van doelgroepen met onder andere statushouders maar ook mensen met die begeleid wonen en reguliere sociale huurwoningen.

Ook op stedenbouwkundig niveau zijn wij in dezelfde wijk bezig. Maartje Luisman is als intervisor van het gebied Rijnhuizen verantwoordelijk voor de begeleiding van diverse bouwplannen en het sturen op de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Samen met BAM Wonen werken we hier ook aan een sloop-nieuwbouw locatie voor een complex met sociale huurwoningen voor Mitros.

Zo schakelen wij tussen verschillende schaalniveaus in deze wijk. We dragen zowel als stedenbouwkundige, als architect bij aan een nieuwe integrale leefomgeving.