Modernisering omgevingsveiligheid

Bij een woningbouwproject met hoge dichtheid op een compacte locatie tegen de binnenstad van Amersfoort aan, speelde externe veiligheid een belangrijke rol. De spoorlijn langs de locatie dwong tot een  afweging tussen het treffen van extra voorzieningen aan de bebouwing en zonering van het programma of het aanhouden van voldoende afstand tot de spoorlijn. De ontwerpkeuzes waar we voor stonden hebben we verschillende malen gepresenteerd in het kader van het Programma Modernisering Omgevingsveiligheid van het Ministerie van I&M. Voor het interview klik hier.