Kwaliteitscoördinatie RWZI Utrecht

SVP is in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geselecteerd als Kwaliteitscoördinator voor de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering in Utrecht. Tot de werkzaamheden behoren ook het maken van een ontwerp van het nieuwe poortgebouw en de terreininrichting. In eerste instantie zal SVP in overleg met diverse betrokken instanties een notitie opstellen om de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid gezekerd te krijgen.