Landschappelijk wonen in Scherpenzeel!

SVP heeft op de informatieavond op 2 februari in Scherpenzeel, voor ca. 100 belangstellenden, het stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor de Akkerwindelaan. Het plan versterkt de bestaande landschappelijk sfeer van het kampenlandschap, waarbij naast ingepaste houtwallen en sloten, nieuwe groene lijnen met laantjes zijn geïntroduceerd. Zo ontstaat een krachtig landschappelijk recreatief raamwerk, waarbinnen kleine buurtjes ontwikkeld kunnen worden.  In de beeldkwaliteit is onderscheid gemaakt tussen wonen aan het dorpsstraat en aan het landschap. De woningen die liggen aan het landschap hebben lage goten met veranda’s en woningen aan de dorpstraatjes hebben verschillende kappen en erkers aan de voorzijde.