svp_architectuur_stedenbouw_architectenregister_maartje_luisman

Nieuwe functie voor Maartje Luisman als bestuurslid van Bureau Architectenregister​

Veelzijdig als ze is, is onze Maartje Luisman benoemd als nieuw bestuurslid van het Bureau Architectenregister. Maartje is voorgedragen door de beroepsorganisaties. Samen met Roel Steenbeek en Evelien van Veen vormt Maartje de komende jaren het driekoppige bestuur.

Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een leven lang leren.

In december heeft Maartje na zes jaar afscheid genomen als bestuurslid en vice-voorzitter van de BNA. Bij het Bureau Architectenregister gaat ze zich de komende jaren op een andere manier inzetten voor een sterke branche en de toegevoegde waarde van ontwerpers.