Met en voor de bewoners

“Ben hier vorig jaar regelmatig langs gefietst, nooit kunnen bedenken dat deze locatie een kans ging bieden om te wonen. Ik werd gelijk verliefd op het aanbod.” – Bewoonster van de Stadskeerkring. In ons eigen Amersfoort worden in totaal 200 appartementen en enkele stadswoningen gebouwd. Daarvan zijn er nu 114 opgeleverd en bewoond. De locatie langs het spoor was van oudsher een industriële zone. In het ontwerp is aansluiting gezocht met dit rijke verleden.
Woensdag 4 juli om vijf uur klonk er een luid tromgeroffel. Op het gezamenlijke dek werd gevierd dat alle gerealiseerde woningen van fase 1 bewoond zijn, met Portaal en Vastbouw als de gastheren.