Nieuwe energie | Olstergaard, de natuurinclusieve wijk van nu

Olstergaard is wonen in een biotoop voor mens, dier en plant. Olstergaard is samen met toekomstige bewoners ontworpen en schenkt volop aandacht aan klimaat, natuur en gezondheid. Of zoals een toekomstige bewoner het noemt: “Olstergaard wordt geen wijk van de toekomst, nee, van nu!” De wijk moet eind 2020 worden gebouwd.

In de natuurinclusieve ambitie voor een nieuwe woonbuurt in Olst staat ‘natuur’ voor het integreren van flora en fauna in alle lagen van het ontwerp. Hierin staat ‘inclusief’ voor het samen maken van deze buurt met bewoners. Olstergaard is een woon- en leefomgeving waarin alle mensen en dieren een plek hebben. Bestaande oude paden en bomen behouden hier gewoon hun plek. Ook wordt er ruim baan gemaakt voor vogels en andere dieren die al in het gebied wonen. Om die reden komt er veel ruimte voor groen en komen er nestkasten.

SVP werkt samen met Adviesbureau Haver Droeze en Ecogroen aan deze uitdagende opgave. Meer weten? Klik dan hier.