Nieuwe opdracht in Amsterdam van start tijdens pressure cooker

Strandeiland behoort met 8.000 woningen tot de grootste toekomstige stadswijken van Amsterdam en SVP mag daar meedenken over een slimme invulling van de sociale woningbouwkavels, circa 40% van het totale bouwprogramma. Een complex project, want het is een uitdagende opgave om met alle ambities de sociale woningbouw haalbaar en betaalbaar te houden voor de doelgroep, maar daar houden wij wel van. De drie woningcorporaties Alliantie, Stadsgenoot en Ymere hebben de handen ineengeslagen voor deze opgave en dat leidt al vroeg in het proces tot een unieke samenwerking. De pressure cooker is een samenwerkingsmethode die wij graag toepassen bij dergelijke complexe opgaven, zo komen we in korte tijd tot resultaat. Afgelopen week heeft de eerste pressure cooker plaatsgevonden, eindelijk weer in levende lijve en uiteraard met gepaste afstand. ‘Wat fijn om weer een keer met z’n allen rond een maquette te kunnen staan’ was één van de treffende reacties na afloop.