Nieuwe opdracht om verborgen plek weer zichtbaar te maken

De Wagenstraat in Woerden ligt verborgen en ingeklemd tussen de Rijnstraat en Wilhelminaweg. De ruimte wordt begrensd door historische gebouwen als de Bonaventurakerk en theater Het Klooster aan de ene kant en winkelprogramma en woningen aan de andere zijde. Het gebied vormt een cruciale schakel tussen de binnenstad en het Defensie eiland, maar wordt nu vooral gebruikt als parkeerterrein.

Wij hebben van de GemeenteĀ Woerden de opdracht gekregen om de komende tijd een stedenbouwkundige verkenning uit te voeren om de kwaliteit van deze belangrijke plek weer naar boven te halen. We gaan de ontwikkelpotentie van de plek onderzoeken en ontwerpen daarnaast bouwstenen voor de herinirchting van de openbare ruimte. Een typische SVP werkwijze waarbij samen met alle stakeholders in het gebied gezocht wordt naar de beste oplossing. Wij kunnen niet wachten om te laten zien welke kwaliteiten er verborgen liggen in Woerden.