Nieuwe stap in besluitvorming Crailo

“Er zijn momenten tijdens het presenteren geweest dat ik dacht: ik schrijf mij alvast in!” reageert Ron Lance enthousiast, één van de raadsleden, op de presentatie van het concept beeldkwaliteitsplan voor Buurtschap Crailo. Esther Vlaswinkel (directie en stedenbouwkundige van SVP) heeft het concept beeldkwaliteitsplan toegelicht op de informatieavond voor de gemeenteraden van Gooise meren, Hilversum en Laren. Hierin is een nieuwe stap gemaakt van ambities naar bebouwingsbeeld.

De drie aanwezige karakters in het gebied worden slim verbonden met duurzaamheid. In het historische Kazernekwartier ligt de nadruk op sociale duurzaamheid. In het landschappelijke Op de Hei wordt compact gebouwd met natuurlijke materialen en in Op Zuid wordt een robuust groen casco gemaakt waarbinnen plek is voor maximale individuele expressie. Op Zuid wordt zo een showcase van nieuwe technieken als demontabel bouwen. Het beeldkwaliteit plan wordt samen met het bestemmingsplan in december/januari ter inzage gelegd.

Buurtschap Crailo wordt ontworpen door team C: SVP, OKRA landschapsarchitecten, Arcadis.

Bekijk hier de informatiebijeenkomst.
Lees hier meer over Buurtschap Crailo.