Officieel moment in Vianen

In Vianen hebben Blauwhoed en de gemeente op 17 juni een samenwerkingscontract ondertekend om het gebied Helsdingen nabij de A27 te ontwikkelen.
SVP werkt in opdracht van Blauwhoed als stedenbouwkundige aan dit plan. De eerste stedenbouwkundige modellen liggen klaar om op 2 juli, in co-creatie met omwonenden en toekomstige bewoners, te bespreken. Aan SVP de taak om met alle ideeën en wensen voor deze mooie plek een nieuwe wijk te ontwerpen. We gaan deze uitdaging met alle plezier aan.