Online presentatie aan de raad van Nieuw Weiburg

Stedenbouwkundige en SVP-er Martijn Eefting vertelt aan de raad over ‘nieuw Weiburg’ onze visie voor een gebied ten noorden van het station van Harderwijk. Eerder vond de Weiburgmarkt plaats, waar de ambities en eerste ideeën gepresenteerd werden aan omwonenden en geïnteresseerden. Dit keer is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek dat heeft geleid tot een concept gebiedsvisie.
 
Nieuw Weiburg ligt op een strategische positie in Harderwijk, midden in het stationsgebied en op loopafstand van de binnenstad. De ontwikkeling van dit gebied biedt de mogelijkheid om een innovatieve stedelijk stadsdeel te ontwikkelen met een aantrekkelijk nieuw woonmilieu maar ook met andere functies zoals scholen en kantoren. Het nieuwe stadsdeel is complementair aan het huidige historische centrum, een echte toevoeging dus. Zo kan het gebied als poort naar de stad, een nieuw visitekaartje voor Harderwijk vormen.