Ontwerpend onderzoek naar de toekomst van de stad is van start!

Afgelopen week is ons team van start gegaan met het ontwerpend onderzoek naar de toekomst van de stad Utrecht. De gemeente heeft een toelichting op de opgave in de stadsrand Oost geven voor de twee deelnemende teams en aansluitend is het eerste veldonderzoek door ons al gedaan!