Oog voor detail | Bouwen voor mens én dier

Wat is duurzaamheid anno 2020? Het is zeker dat het klimaat verandert. Als ontwerpers zijn we ons hier uiteraard van bewust en hebben we een verantwoordelijk om hier in onze ontwerpen iets mee te doen. Behoud en ontwikkeling van biodiversiteit is één van de aspecten van duurzaam ontwerpen die ons nauw aan het hart ligt. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of de te gebruiken materialen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in de stad. Tijdens het ontwerpen van een nieuwe wijk of een gebouw ontwerpen we natuurlijk voor mensen, maar we denken ook aan flora en fauna.

Enkele voorbeelden uit onze ontwerpen: in het ontwerp voor Senzora hebben we een vleermuishotel bedacht.  Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht zitten speciale elementen in de betonwanden van de bassins zodat klimplanten kunnen groeien die weer goed zijn voor insecten, vleermuizen en vogels.  En bij het Buurtschap Crailo zal de helft van het plan bestaan uit bestaande én nieuwe natuur.

 

Afbeelding: een doorsnede van ons ontwerp voor Senzora, met alle aanpassingen voor een duurzame en natuurinclusieve buurt