Oplossingen voor leegloop in centra

Leegloop van het centrum is niet alleen in Zeist een probleem. Door de opkomst van het internetshoppen sluiten in heel het land steeds meer winkels. De gemeenteraad heeft aangegeven een nieuwe, passende invulling voor het gebied rond het Emmaplein te willen die een oplossing biedt aan de problemen die ontstaan door het vertrek van de winkels.

“De openbare ruimte in het centrum heeft grote veranderingen ondergaan, maar de woon- en leefomgeving in het centrum heeft nog extra impulsen nodig. Dit alles vraagt om een nieuwe samenhangende visie op het gebied rond het zuidelijk deel van de Voorheuvel, de Markt en het Emmaplein. Met die nieuwe gebiedsvisie gaan we aan de slag. De nieuwe invulling van het V&D-pand is nog lang geen zekerheid, maar los daarvan, wil het college klaar staan met plannen voor dat gebied.” Aldus wethouder Marcel Fluitman.

SVP heeft de afgelopen periode een eerste verkenning gedaan waarin een aantal denkrichtingen ontwikkeld zijn, deze zullen de komende periode verder uitgewerkt worden in participatie met de verschillende belanghebbenden.