Oude kasteeltuin weer zichtbaar in Vianen

De afgelopen maanden werkte SVP en Haver Droeze in opdracht van OASE aan een inrichtingsplan voor het voormalige kasteelterrein Batenstein waar de familie Brederode ooit woonden. In het document ‘Toekomstdromen voor een Vrijstad’ zijn al eerste ideeën geschetst voor deze bijzondere historische plek. De plannen zijn nu verder uitgewerkt en een bewonersinitiatief om moestuinen te maken op het terrein is ingepast. De contouren van de oorspronkelijke tuinindeling zijn inmiddels door middel van gemaaide banen in het gras zichtbaar gemaakt. 2016 is het Brederodejaar in Vianen http://www.invianenuit.nl/activiteiten/2016-brederodejaar-vianen