Participatie tijdens isolatie

SVP is een echt ‘samenwerkbureau’. We werken niet alleen intern samen tussen architectuur en stedenbouw, maar ook met verschillende belanghebbenden tijdens ontwerpprocessen. Hoewel in grote groepen samenkomen nu onmogelijk is, is samenwerken op grote schaal niet onmogelijk. De BNA riep op 23 maart gemeenten op om plan- en bouwprocessen gaande te houden. Ook wij willen op deze manier laten zien dat de wil en de mogelijkheden er zijn of komen. Samen met Marion van der Voort van Bureau voor Gebiedscommunicatie kijken wij naar nieuwe manieren van communiceren, juist nu we in isolatie zitten. Ga het experiment aan, zoek nieuwe wegen en ontdek de mogelijkheden.

Bijvoorbeeld:

  • De inloopavond over een bouwproject die niet kan doorgaan. Een korte, informatieve en professionele film kan mensen informeren. We sturen mensen geen uitnodiging voor de inloopbijeenkomst maar een uitnodiging om de film te bekijken. Daarop kunnen ze reageren met vragen en suggesties. We zorgen dat zij daar snel een persoonlijk antwoord op krijgen. Met de input maken we een aangepast plan waarover we mensen ook weer in een film op de hoogte kunnen brengen.
  • Het is wellicht een open deur, maar social media wordt nu meer dan ooit gebruikt om informatie en ideeën uit te wisselen en is heel laagdrempelig. Vraag mensen wat ze ervan vinden, ga in gesprek en ga die interactie aan.
  • Een andere optie is een online participatiemiddel dat we inbouwen in de bestaande projectwebsite Marion vertelt: “Samen met Mett werken we aan deze software. Op een daarvoor ontwikkelde vragenlijst voor belanghebbenden reageren mensen, al dan niet openbaar. De uitkomsten gebruiken we om de vragen en antwoorden op de website te actualiseren. De suggesties gebruikt de stedenbouwkundige in een vervolgschets. Als dat nodig en wenselijk is belt de stedenbouwkundige met mensen die ideeën aanleverden om daarover door te praten. Veel persoonlijker kan participatie niet worden.”
  • Of een talkshow in een professionele studio. Waar Marion normaal als gespreksleider de vragen stelt die bezoekers kunnen hebben, legt zij nu als talkshowhost mensen het vuur na aan de schenen. In een programma van een kwartier zijn kijkers helemaal bijgepraat. Door de wethouder, de projectleider en de architect bijvoorbeeld. We monteren de talkshow tot een informatief professioneel programma, inclusief close-ups van kaartmateriaal en artist impressions. De talkshow is online te bekijken op een moment dat mensen dat willen. Ze kunnen direct online reageren en krijgen binnen 24 uur antwoord.
  • Met een podcast waarin we in de buurt van het desbetreffende plan op zoek gaan naar meningen en ideeën die andere mensen inspireren. Dat kan een uitstekend middel zijn om mensen over de voortgang van een project op de hoogte te houden. Met korte interviews en praktische informatie. De podcast kan deel uitmaken van een nieuwsbrief of website en maakt de informatie levendiger en persoonlijker.

Dit zijn nieuwe en bestaande laagdrempelige wegen op en om contact met elkaar te zoeken. Wellicht is dit ook de uitgelegen kans om een keer net die andere doelgroep aan te spreken. Mensen krijgen snel een persoonlijke reactie of een antwoord zonder op hoeven te staan in een volle zaal. Uiteindelijk zou het ons allemaal meer tijd en resultaat op kunnen leveren. Laten we samen het beste maken van deze lastige situatie! Vooral mét elkaar, want we hebben elkaar ook nu nodig.