02-svp-architectuur-stedenbouw-openbare-ruimte-dorps-groen-wonen-aalsmeer-nieuw-oosteinde-boomgaard-straatbeeld2
05-svp-architectuur-stedenbouw-openbare-ruimte-dorps-groen-wonen-aalsmeer-nieuw-oosteinde-boomgaard-plattegrond
01-svp-architectuur-stedenbouw-openbare-ruimte-dorps-groen-wonen-aalsmeer-nieuw-oosteinde-boomgaard-straatbeeld1
03-svp-architectuur-stedenbouw-openbare-ruimte-dorps-groen-wonen-aalsmeer-nieuw-oosteinde-boomgaard-straatbeeld3
04-svp-architectuur-stedenbouw-openbare-ruimte-dorps-groen-wonen-aalsmeer-nieuw-oosteinde-boomgaard-straatbeeld4

Aalsmeer Nieuw Oosteinde Boomgaard

Stedenbouw met chirurgische precisie

SVP heeft voor het gebied Nieuw Oosteinde, op circa 4 km van het dorp Aalsmeer, een masterplan gemaakt voor een uitbreiding met 1.600 woningen. Het rechthoekige plangebied ligt tussen een drietal karakteristieke linten en bestond naast drie woonbuurten voornamelijk uit kassen. Het masterplan verbindt de bestaande en nieuwe buurten met elkaar door de Julianalaan en de Koningsstraat. De Julianalaan vormt de hoofdontsluiting voor de auto en de Koningsstraat voor langzaam verkeer. Aan de Koningsstraat liggen de voorzieningen zoals het winkelcentrum, de Brede School en het dorpsplein. Water vormt de overgang tussen de verschillende woonbuurten.

De Boomgaard is één van de buurten uit het plan die ten noorden van de Julianalaan tussen twee bestaande woonbuurten en de bebouwing van het lint liggen. De buurt bestaat uit een ring van woningen rond de plek van een voormalige boomgaard. Haaks op deze groene ruimte ligt een structuur van autoluwe straten en parkeerstraten met voornamelijk rijwoningen. Langs de rand van de buurt liggen aan het water de vrijstaande woningen. In het hart van De Boomgaard is het zogenaamde voor- en achterhuis opgenomen. Deze dubbele tweekapper refereert aan het agrarisch verleden van dit gebied. Uitgangspunt voor Nieuw Oosteinde is een architectuur die geïnspireerd is op het Aalsmeerse huisje van één laag met steile kap en een combinatie van hout en baksteen.

De vier architecten hebben dit elk op hun eigen wijze uitgewerkt, maar door een gezamenlijke materiaalkeuze is een samenhangend plan ontstaan. De Boomgaard is een vriendelijke woonbuurt die door middel van looproutes en bruggen met de bestaande woonbuurten is verbonden.

opgave

masterplan voor een uitbreiding met 1600 woningen

locatie

eerste fase wijk Nieuw Oosteinde

oppervlak

6,5 ha

opdrachtgever

GEM Aalsmeer

ontwerp

1999-2010