achtersluispolder_locatie_LUFO
achtersluispolder_locatie_SCHEMA-01
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_12
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_09
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_01
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_02
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_03
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_05
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_07
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_06
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_08
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_04
SVP_architectuur_stedenbouw_achtersluispolder_zaanstad_prijsvraag_risicio_rooskleurig_10

Achtersluispolder Zaanstad

Een rooskleurige blik op risico’s

van industriegebied naar werk-woonwijk

De gemeente Zaanstad is op zoek naar inspirerende concepten die hen helpen bij het verder inrichten van de Achtersluispolder. Ontwerp Veilige Omgeving daagt met de ontwerpwedstrijd de ontwerpers ook uit om een veilig werk-woongebied te bedenken. De huidige situatie bestaat uit een bedrijventerrein met diverse type bedrijven, van de nautische sector tot de foodsector, maar ook bouw, distributie en dienstverlening. Enkele van deze bedrijven zitten in een hoge milieucategorie die niet passen in een gemengd gebied.

 

kansen zien in risico’s

Een risico is een kans dat zich een probleem voordoet met een bepaalde omvang van een gevolg. Echter is dit gevolg vrijwel altijd negatief. Denk aan overstromingen bij extreem hoog water, overvallen op sociaal onveilige plekken, verkeersongelukken bij onduidelijke situaties en incidenten met gevaarlijke stoffen.
Rooskleurig Risico draait alle regels die normaal ervaren worden als beperking om, wij zien kansen in veiligheid.

 

Ontwikkelprincipes voor veiligheid en vrijheid

Door enkel tijdelijke functies toe te laten kan de ontwikkeling versneld op gang worden gebracht. Snelle ontwikkeling is nodig omdat er grote druk op de woningmarkt is. Om die reden stellen wij permanente tijdelijkheid voor, tijdelijkheid maakt dat je kunt testen of een bepaalde functie op een plek wel of niet werkt. Maar ook omdat de wetten voor (juridische) tijdelijkheid soepeler en sneller gebouwd kan worden. De modulaire en circulaire bouwstijl past hier goed. In de Achtersluispolder kan de eerste volledig modulaire wijk van Nederland verrijzen.
Uiteraard zorgen we voor een duidelijke structuur, heldere communicatie en veiligheid als ontwerpvariabele om de Zaanse Mix 2.0 van wonen, lichte industrie en publieksfuncties naast elkaar te laten bestaan.

locatie

Zaanstad, Achtersluispolder

opdrachtgever

Ontwerp Veilige Omgeving

ontwerp

2019

Teamleden

Joost van der Doelen, Chris Steenhuis en Mike Wissing