02-svp-almere-nobelhorst-architectuur-stedenbouw-woningbouw-appartementen-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-melkfabriek
07-svp-almere-nobelhorst-architectuur-stedenbouw-woningbouw-appartementen-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-plattegrond
01-svp-almere-nobelhorst-architectuur-stedenbouw-woningbouw-appartementen-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-buurtschuur
05-svp-almere-nobelhorst-architectuur-stedenbouw-woningbouw-appartementen-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-pressurecooker
03-svp-almere-nobelhorst-architectuur-stedenbouw-woningbouw-appartementen-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-straatbeeld
06-svp-almere-nobelhorst-architectuur-stedenbouw-woningbouw-appartementen-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-straatbeeld3

Almere Nobelhorst

Wijk voor initiatieven!

Particulier en collectief particulier opdrachtgeverschap

SVP werkt als stedenbouwkundige aan de bouwvelden van de eerste fase van Nobelhorst (totaal 910 woningen). Het motto van Nobelhorst is: ‘Wijk voor initiatieven’. Het streven is om zoveel mogelijk initiatieven een plek te geven in de wijk.

Heterogene wijk met homogene structuur

Door de gemeente is voor de wijk een flexibel en duurzaam raamwerk opgesteld dat de komende jaren per bouwveld ontwikkeld zal worden. Kansrijke initiatieven worden ingepast, en de rest van het gebied wordt deels projectmatig ontwikkeld, deels met vrije kavels. Door te denken vanuit leefstijlen wordt gewerkt aan een heterogene wijk met homogene buurten. Door gelijksoortige mensen bij elkaar te laten wonen kan een sterkere gemeenschapszin ontstaan.

Thematisch ontwikkelen in aansluiting op product-marktcombinaties

Nobelhorst ligt op een unieke locatie in Almere. In het stedenbouwkundige plan wordt maximaal ingespeeld op de specifieke omgevingskwaliteiten. Op basis van specifiek benoemde kansrijke product-marktcombinaties is gekeken hoe rondom thema’s die voortkomen uit de plek unieke woonmilieus ontwikkeld kunnen worden. Zo kan maximaal ingespeeld worden op de marktvraag.

Bijzonder proces in co-creatie

De betrokken partijen, gemeente, Ymere en Dura Vermeer, hebben afgesproken om als co-makers met elkaar te gaan samenwerken. Door niet het eigen belang maar de ambities zoals die zijn vastgelegd in de ontwikkelvisie centraal te stellen kan sneller, efficiënter, beter en goedkoper ontwikkeld en gebouwd worden; en het is ook nog leuker! Innovatieve werkvormen zoals ‘pressure cookers’ worden ingezet om in co-creatie tot de beste oplossingen te komen.

opgave

stedenbouwkundig plan 910 woningen

locatie

Almere Hout

opdrachtgever

Ymere, Dura Vermeer en Gemeente Almere

oplevering

2011-heden