03-svp-amersfoort-isselt-stedenbouw-masterplan-gebiedsvisie-herbestemmen-binnenstedelijk-birdview3
08-svp-amersfoort-isselt-stedenbouw-masterplan-gebiedsvisie-herbestemmen-binnenstedelijk-plattegrond
01-svp-amersfoort-isselt-stedenbouw-masterplan-gebiedsvisie-herbestemmen-binnenstedelijk-birdview
02-svp-amersfoort-isselt-stedenbouw-masterplan-gebiedsvisie-herbestemmen-binnenstedelijk-birdview2
04-svp-amersfoort-isselt-stedenbouw-masterplan-gebiedsvisie-herbestemmen-binnenstedelijk-birdview4
05-svp-amersfoort-isselt-stedenbouw-masterplan-gebiedsvisie-herbestemmen-binnenstedelijk-birdview5
06-svp-amersfoort-isselt-stedenbouw-masterplan-gebiedsvisie-herbestemmen-binnenstedelijk-straatbeeld1
07-svp-amersfoort-isselt-stedenbouw-masterplan-gebiedsvisie-herbestemmen-binnenstedelijk-straatbeeld2

Amersfoort Kop van Isselt

Een nieuw stuk binnenstad

Meer stad, minder buitenwijk

Herstructurering is de manier om de stad te laten groeien zonder het landschap of stedelijk groen aan te tasten. In plaats van een uitwaartse, suburbane groei is Amersfoort nu toe aan inwaartse ontwikkelingen en versterking van haar centrum. Dat gaat om meer dan de ­binnenstad, ook de oevers van de Eem horen van oudsher bij het historische deel van Amersfoort. De stad heeft nooit een monumentale 19e eeuwse uitleg met grote stadsblokken gehad. Op de Kop van Isselt, nu nog een verouderd bedrijventerrein, kan aan de oevers van de Eem alsnog een stedelijk gebied van ­allure verschijnen.

Mengen en verbinden

De huidige bedrijvenkavels hebben grotere afmetingen dan gemiddelde woonblokken zodat hier ook een veelzijdiger programmering mogelijk is: een mengvorm van wonen, werken, ­voorzieningen en recreatie. De al deels heringerichte Eemoevers vormen letterlijk de navelstreng met het hart van de stad, de ideale route voor fiets en voetganger. De Nijverheidslaan-Noord wordt de centrale as van het gebied met een groene middenberm, smalle gescheiden rijbanen en brede trottoirs. Zo krijgt de Kop van Isselt een eigen ruggengraat die in de toekomst verder kan worden doorgetrokken tot de huidige industriehaven.

Waaier van sferen

De Amsterdamseweg krijgt een grootstedelijke uitstraling en bijbehorende bouwhoogtes, in het verlengde van de Hogeschool van Utrecht en enkele woontorens. De Nijverheidslaan-Noord wordt een stedelijke promenade met een strak profiel van vier tot vijf bouwlagen aan weerszijden en groene ruimten aan begin en eind. De westelijke Eemoever met verlengde Kleine Koppel groeit uit tot een verblijfsgebied met een doorlopende kade met drie- tot vierlaagse stadswoningen, waar de auto slechts de gast is van de voetganger.

opgave

ruimtelijke studie naar transformatie bedrijventerrein tot woon-werk gebied

locatie

Amersfoort, tussen binnenstad, Eem en Amsterdamsestraat

bruto oppervlak

circa 200 ha

opdrachtgever

Dura Vermeer en Alliantie

ontwerp

2010-2011