08-svp-architectuur-stedenbouw-amersfoort-stadstuin-masterplan-gebiedsvisie-dorp-groen-wonen-straatbeeld3
09-svp-architectuur-stedenbouw-amersfoort-stadstuin-masterplan-gebiedsvisie-dorp-groen-wonen-straatbeeld3
10-svp-architectuur-stedenbouw-amersfoort-stadstuin-masterplan-gebiedsvisie-dorp-groen-wonen-straatbeeld3
07-svp-architectuur-stedenbouw-amersfoort-stadstuin-masterplan-gebiedsvisie-dorp-groen-wonen-straatbeeld3
02-svp-architectuur-stedenbouw-amersfoort-stadstuin-masterplan-gebiedsvisie-dorp-groen-wonen-plattegrond
05-svp-architectuur-stedenbouw-amersfoort-stadstuin-masterplan-gebiedsvisie-dorp-groen-wonen-straatbeeld3
03-svp-architectuur-stedenbouw-amersfoort-stadstuin-masterplan-gebiedsvisie-dorp-groen-wonen-straatbeeld
04-svp-architectuur-stedenbouw-amersfoort-stadstuin-masterplan-gebiedsvisie-dorp-groen-wonen-straatbeeld2

Amersfoort Stadstuin

Uniek wonen in een gemeenschappelijke tuin

De driehoekige locatie ligt in de oksel van rijksweg A1 en de Bunschoterstraat. Langs beide korte zijden liggen hoge geluidswallen, de derde zijde wordt gevormd door een zone met hoogspanningsmasten. De uitgangssituatie met veel beperkingen was zo bijzonder, dat door SVP is gezocht naar een nieuw ruimtelijk concept. Geen woningen met voor- en achtertuinen en een auto voor de deur, maar een bijzondere vorm van stedelijk wonen, op de rand van stad en landschap. Voorwaarde voor woningbouw was dat de randbebouwing als akoestisch scherm zou gaan fungeren voor de achterliggende woningen. Deze woningen zijn op de geluidswal geplaatst en vooruitlopend op een wettelijke verruiming zijn dove gevels geïntroduceerd. De hoogspanningsmasten zijn in nieuw gegraven water geplaatst om het gebied een duidelijke contour te geven.

Tussen de woningen op de geluidswal en die in de waterpartij ligt een hellend groen vlak met paviljoens, de eigenlijke Stadstuin. Deze drielaagse blokken met meerdere typen grondgebonden woningen op een parkeerkelder vormen het karakteristieke bouwvolume. Door de parkeerlaag op het maaiveld te bouwen, kon ook voor de goedkopere categorie├źn 1,3 gebouwde parkeerplaats per woning worden gerealiseerd. De vrijgekomen grond uit de waterpartij is benut om rond de blokken hoogteverschillen aan te brengen in de vorm van circa 3 meter hoge schollen om daarmee de garages aan het zicht te onttrekken.

Het groen en water in de wijk is gemeenschappelijk bezit van de kopers en de woningcorporatie. Een Vereniging van Eigenaren verzorgt het beheer en onderhoud.

opgave

stedenbouwkundig plan voor woonpark van 760 woningen

locatie

Amersfoort, Nieuwland

oppervlak

21 ha

opdrachtgever

Heijmans Vastgoed

in samenwerking met

Haver Droeze

ontwerp

1998-2001

realisatie

vanaf 2002