03-svp-stedenbouw-architectuur-amersfoort-structuurvisie-plattegrond3
04-svp-stedenbouw-architectuur-amersfoort-structuurvisie-sitituatie
01-svp-stedenbouw-architectuur-amersfoort-structuurvisie-plattegrond
02-svp-stedenbouw-architectuur-amersfoort-structuurvisie-plattegrond2

Amersfoort Structuurvisie

Twee stappen in beeld

De gemeente Amersfoort stelt haar structuurvisie op in twee stappen. De eerste stap omvat het inventariseren van de bestaande beleidskoers, voor zover ruimtelijk relevant, weergegeven in een structuurvisie. Het bijeenbrengen van beleid roept vragen en dilemma’s op die met nieuw beleid beantwoord moeten worden. Na de verkiezingen in 2010, en gekoppeld aan het nieuwe collegeprogramma, wordt op basis van de eerste stap een lange termijn structuurvisie opgesteld.

SVP Architectuur en Stedenbouw heeft ten behoeve van de structuurvisie Amersfoort de themakaarten en illustraties van de huidige ruimtelijke situatie gemaakt. De kaarten zijn tot stand gekomen in een intensief proces van gemeente en SVP. De resulterende kaartenreeks geeft een goed beeld van de gemeente, de belangrijkste beleidsuitgangspunten en dilemma’s en is zo een onmisbare basis voor de thema’s en vraagstukken waar de gemeente zich de komende periode over zal buigen.

opgave

visualiseren van bestaand beleid en belangrijke thema's

locatie

gemeentelijk grondgebied Amersfoort

opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

ontwerp

2008-2009