05-svp-amersfoort-warner-jenkinson-stedenbouw-hergebruik-herbestemmen-binnenstedelijk-maquette4
03-svp-amersfoort-warner-jenkinson-stedenbouw-hergebruik-herbestemmen-binnenstedelijk-maquette2
01-svp-amersfoort-warner-jenkinson-stedenbouw-hergebruik-herbestemmen-binnenstedelijk-straatbeeld
06-svp-amersfoort-warner-jenkinson-stedenbouw-hergebruik-herbestemmen-binnenstedelijk-maquette5
07-svp-amersfoort-warner-jenkinson-stedenbouw-hergebruik-herbestemmen-binnenstedelijk-maquette6

Amersfoort Warner Jenkinson

Herbestemming industrieel erfgoed

Een tweede leven voor industrieel complex

SVP Architectuur en Stedenbouw is door de gemeente Amersfoort en Heijmans gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de toekomst van het complex Warner Jenkinson, één van de laatste stukjes industrieel erfgoed in Amersfoort. Wat is de identiteit van de plek, en wat past daarbij? Hoe kan de ‘software’ (de activiteiten die nu al plaats vinden op deze plek) optimaal worden afgestemd op de toekomstige ‘hardware ‘ (de gebouwen)? In het haalbaarheidsonderzoek heeft SVP verschillende scenario’s, variërend van een meer spontane ontwikkeling tot een planmatige ontwikkeling, in beeld gebracht en daarbij gekeken naar de ruimtelijke, programmatische en financiële mogelijkheden.

Creatieve broedplaats; kansen voor top down en bottom-up

Het huidige gebruik van het complex door onder andere de Spullenmannen, het Fablab en anderen maakt Warner Jenkinson tot een creatieve broedplaats binnen Amersfoort. De ligging aan de Eem en de nabijheid van de binnenstad bieden natuurlijk enorme kansen. Belangrijke voorwaarde voor een succesvolle transformatie en behoud van het industriële erfgoed is een combinatie van een top-down én bottom-up benadering. Er is gezocht naar een verbindend concept waarbij synergie bestaat tussen de programmatische invulling van het gebied en de waarde van het vastgoed. Het huidige (tijdelijke) gebruik doet de financiële en maatschappelijke waarde van het complex en de omgeving stijgen en maakt deze plek ook interessant voor meer commerciële functies. Daarbij valt te denken aan horeca, hoogwaardige werkfuncties gekoppeld aan het Fablab of onderzoek en research. Ook wonen aan de Eem en andere watergerelateerde functies behoren tot de mogelijkheden. Met de herontwikkeling kan Warner Jenkinson na het Eemplein en het Oliemolenkwartier als een volgende stepping stone tussen de binnenstad en het MKB op Isselt gaan fungeren, het kloppende hart van Kop van Isselt!

opgave

haalbaarheidsstudie transformatie industrieel complex langs de Eem

locatie

Amersfoort, tussen Nijverheidsweg en Geldersestraat

bruto oppervlak

0,7 ha

opdrachtgever

Gemeente Amersfoort en Heijmans

ontwerp

2011