06-svp-architectuur-stedenbouw-amsterdam-3pleinenplan-participatie-cocreatie-openbare-ruimte-park-straatbeeld3
02-svp-architectuur-stedenbouw-amsterdam-3pleinenplan-participatie-cocreatie-openbare-ruimte-park-bank2
04-svp-architectuur-stedenbouw-amsterdam-3pleinenplan-participatie-cocreatie-openbare-ruimte-park-straatbeeld
05-svp-architectuur-stedenbouw-amsterdam-3pleinenplan-participatie-cocreatie-openbare-ruimte-park-straatbeeld2
01-svp-architectuur-stedenbouw-amsterdam-3pleinenplan-participatie-cocreatie-openbare-ruimte-park-bank
07-svp-architectuur-stedenbouw-amsterdam-3pleinenplan-participatie-cocreatie-openbare-ruimte-park-straatbeeld3

Amsterdam 3-pleinenplan

Ontwerp openbare ruimte

Het zuidwest kwadrant van de Indische Buurt is een dichtbevolkte wijk uit het begin van de twintigste eeuw met veel stadsvernieuwing uit de jaren zeventig. Door het intensieve gebruik en de veranderde functies van de openbare ruimte zijn zowel het maaiveld van de verschillende pleinen als de stedenbouwkundige structuur aan vernieuwing toe. Om de betrokkenheid van de buurt te vergroten is het ontwerp samen met bewoners, woningbouwverenigingen en scholen in een open planproces tot stand gekomen. In het vervolgtraject worden de pleinen op vergelijkbare wijze uitgewerkt.

Er is een structuur ontworpen waar verkeer- en verblijfsruimtes duidelijk herkenbaar zijn. Het karakteristieke complex van de Gerardus Majellakerk met voorzieningen en bedrijven krijgt door zijn ligging aan het Ambonplein een centrale plek in de buurt. De positieve uitstraling van dit gebouw met tuinen bepaalt de sfeer in het hart van de buurt. De Speelstraat en de door een lichtkunstenaar te ontwerpen Loper zijn onderdeel van dit hart. De vier kleinere pleinen hebben elk een specifiek programma en een daarbij passende herkenbare uitstraling, maar zijn door de omlijsting, het materiaalgebruik en de verhoogde stoep langs de gevels ook familie van elkaar.

opgave

ontwerp voor de openbare ruimte (in een open planproces)

locatie

Amsterdam, zuidwest kwadrant van de Indische Buurt

bruto oppervlak

44.000 m2

opdrachtgever

Stadsdeel Zeeburg

ontwerp

2001

gedeeltelijke realisatie

vanaf 2002