06-svp-amsterdam-geuzenbaan-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-herstructurering-birdview-straatbeeld4
02-svp-amsterdam-geuzenbaan-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-herstructurering-appartementen-straatbeeld
01-svp-amsterdam-geuzenbaan-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-herstructurering-plein
04-svp-amsterdam-geuzenbaan-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-herstructurering-appartementen-straatbeeld3
03-svp-amsterdam-geuzenbaan-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-herstructurering-appartementen-straatbeeld2
05-svp-amsterdam-geuzenbaan-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-herstructurering-birdview-maquette1

Amsterdam Geuzenbaan

Ruimtelijke barrière vervalt

Rond het Lambertus Zijlplein is gestart met een omvangrijke stedelijke herstructurering, het project De Geuzenbaan. Deze verdichting van Geuzenveld is mogelijk dankzij het opheffen van de Abraham Kuyperlaan en een deel van de Burg. Röellstraat. Door het afgraven van de taluds van deze verhoogde autoweg vervalt een ruimtelijke barrière en komt er een grote binnenstedelijke bouwlocatie beschikbaar. Winkels en voorzieningen kunnen nu g­econcentreerd worden rond het Lambertus Zijlplein, dat als centraal gelegen openbaar gebied opnieuw wordt ingericht en via een nieuwe waterpartij wordt verbonden met de doorgetrokken Albardagracht. Boven een deel van de nieuwe winkels komen woningen en naast het plein een hoge woontoren, gecombineerd met een welzijnscluster. In de gebieden rond het Lambertus Zijlplein komen middelhoge en laagbouw woningbouwprojecten tot stand.

Het tracé van tramlijn 13 wordt op maaiveldniveau ingepast met een keerlus naast het plein. Dwars door de nieuwe waterpartij wordt een dam aangelegd voor een langzaam verkeersroute en als reservering voor een door te trekken nieuwe tramlijn.

Architecten: Grootman Partners,, Faro, Meijer en Van Schooten.

opgave

ontwerp voor stedelijke herstructurering voor het Lambertus Zijlplein en omgeving

locatie

Amsterdam West, binnenstedelijke vinex-locatie

bruto oppervlak

22 ha

opdrachtgever

stadsdeel Geuzenveld / Slotermeer

ontwerp

1998 - 2002

oplevering

vanaf 2000