01-svp-amsterdam-daalwijkdreef-stedenbouw-architectuur-woningbouw-herstructurering-appartementen-binnenstedelijk-straatbeeld
02-svp-amsterdam-daalwijkdreef-stedenbouw-architectuur-woningbouw-herstructurering-appartementen-binnenstedelijk-birdview
03-svp-amsterdam-daalwijkdreef-stedenbouw-architectuur-woningbouw-herstructurering-appartementen-binnenstedelijk-ontwerp

Amsterdam Daalwijkdreef

Een onweerstaanbare woning

Hoe krijg je de nieuwe stedeling naar de Bijlmer? Door alle flats te slopen en te vervangen door Vinex-achtige laagbouw of door de ruimtelijke karakteristiek van Zuidoost naar een hoger plan te tillen?

De Daalwijkdreef is een verhoogde autoweg aan de noordkant van Amsterdam Zuidoost. Het stadsdeel wil deze weg als onderdeel van de herstructurering verlagen, zoals dat met andere dreven, bijvoorbeeld de Bijlmerdreef, is gebeurd. Ook is het de vraag of het hoogteverschil van de dijk geen mooie aanleiding is voor de gevraagde nieuwe woonvormen.

Naarmate er meer flats verdwijnen, komt de herwaardering van de Bijlmer geleidelijk op gang. Grote woningen met gebouwd parkeren en een autovrije openbare ruimte met veel groen zijn nog steeds belangrijke kwaliteiten. Door tussen de harde overgang van private naar publieke ruimte letterlijk een extra laag toe te voegen, kan de Daalwijkdreef flink opgewaardeerd worden. Een collectieve laag met veilige, autovrije woonstraten, afsluitbare binnenhoven als gemeenschappelijke tuinen, en grote buitenruimten aan de woning kan dit deel van Zuidoost aantrekkelijk maken voor het middensegment. Nieuwe stedelijkheid in een groene vorm voor diegenen die met kinderen ruim maar ook betaalbaar in Amsterdam willen wonen. Het voorstel voor de nieuwe bebouwing richt zich op het bieden van woonkwaliteiten die in het gemiddelde Amsterdamse woningaanbod schaars of duur zijn; ruimtelijke kwaliteit en flexibiliteit van de woning, grote individuele buitenruimtes en hoogwaardige, besloten collectieve buitenruimtes. Bestaande flats worden niet gesloopt maar ingepast in de nieuwe halfopen bouwblokken. Hoogteverschillen tussen dijk en polder geven de halfopen stedenbouw haar eigen intimiteit.

opgave

ontwerp voor een 'onweerstaanbare woning' in het middensegment in de Bijlmermeer

locatie

Amsterdam Zuidoost, tussen Elsrijkdreef en Dolingadreef

opdrachtgever

Stawon

ontwerp

2009