05-svp-antwerpen-petroleum-zuid-stedenbouw-werkgebied-winkelgebied-openbare-ruimte-straatbeeld2
02-svp-antwerpen-petroleum-zuid-stedenbouw-werkgebied-winkelgebied-openbare-ruimte-birdview
01-svp-antwerpen-petroleum-zuid-stedenbouw-werkgebied-winkelgebied-openbare-ruimte-plattegrond
06-svp-antwerpen-petroleum-zuid-stedenbouw-werkgebied-winkelgebied-openbare-ruimte-straatbeeld3
04-svp-antwerpen-petroleum-zuid-stedenbouw-werkgebied-winkelgebied-openbare-ruimte-straatbeeld
03-svp-antwerpen-petroleum-zuid-stedenbouw-werkgebied-winkelgebied-openbare-ruimte-plattegrond2

Antwerpen Petroleum Zuid

Nieuwe bestemming tankpark

De IPZ ligt op korte afstand van de binnenstad en grenst aan Nieuw Zuid, de ontwikkeling aan de overzijde van de Ring. De afgelopen 30 jaar is dit tankpark deels in verval geraakt, en nu volgt de herstructurering. Op de ‘Kop’ van het IPZ is al een voetbalstadion geprojecteerd voor de wereldkampioenschappen in 2018. In de ‘Buik’ komt een bedrijventerrein op deels zeer vervuilde terreinen. Langs de Schelde is plaats ingeruimd voor een trimodaal distributiecentrum voor vrachtvervoer via water, weg en spoor. Tegelijkertijd moet de waterkering op Sigmahoogte worden gebracht, circa twee meter hoger dan de kaaien en vier meter hoger dan de sporen.

Voor het masterplan zijn vier concepten ontwikkeld. Het ‘Kaaienplateau’ vormt het scharnierpunt met de stad. Op dit podium op Sigmahoogte komt het stadion, een spoorstation met tramhalte, en heeft men zicht op de rivier. Onder het grote plein is plaats voor een parkeergarage. In het ‘Spoordok’ komen de drie vervoerssoorten bij elkaar zodat het goederenspoor geen helling krijgt. Op de nieuwe waterkering in de vorm van een betonnen kade komt ook het kraanspoor voor de overslag. Het ‘Landschapspark’ begint als gronddepot en schoonmaakfabriek van vervuilde grond en ontwikkelt zich geleidelijk tot groene corridor tussen Antwerpen en Hobokense Polder. Op de ‘Werkeilanden’ komt de nieuwe bedrijvigheid nadat dit zeer laag gelegen gebied eerst partieel is opgehoogd met licht vervuilde grond binnen een soort ringdijk. Een nieuwe autoverbinding, tramlijn en langzaam verkeersroute kruisen de goederenspoorlijn ongelijkvloers via een brug naar het ‘Kaaienplateau’.

opgave

visie voor een masterplan voor de Investeringszone Petroleum Zuid (IPZ)

locatie

Antwerpen, tussen de Schelde, Hobokense Polder, spoorlijn Boom-Antwerpen en Generaal Armstrongweg

oppervlak

circa 114 ha

opdrachtgever

Stad Antwerpen, Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed- en Stadsprojecten (AG Vespa), Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

in samenwerking met

Bosch Slabbers, DHV en ERM

ontwerp

2010