08-barneveld-welstand-stedenbouw-welstandsnota-landschapskaart4
05-barneveld-welstand-stedenbouw-welstandsnota-landschapskaart1
06-barneveld-welstand-stedenbouw-welstandsnota-landschapskaart2
07-barneveld-welstand-stedenbouw-welstandsnota-landschapskaart3
01-barneveld-welstand-stedenbouw-welstandsnota-straatbeeld
03-barneveld-welstand-stedenbouw-welstandsnota-straatbeeld3
04-barneveld-welstand-stedenbouw-welstandsnota-straatbeeld4
02-barneveld-welstand-stedenbouw-welstandsnota-straatbeeld2

Barneveld Welstand

Wel(stand) of niet?

Naar een nieuw welstandsbeleid

De gemeente Barneveld heeft gekozen voor een ander welstandsbeleid. Dat is niet meer ­generiek maar specifiek en volgt de accenten uit het ruimtelijk beleid. De gemeente is daartoe onderverdeeld in zones met verschillende welstandsregimes, waaronder welstandsvrije ­gebieden.

Ruimtelijke atlas

Voor een globaler welstandsbeleid zijn geen uitgebreide gebiedsbeschrijvingen nodig. In plaats daarvan is een ruimtelijke atlas gemaakt. Het is een verhaal in kaartbeelden van de gemeente Barneveld en haar kernen Barneveld, Harselaar, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Garderen, Stroe, Zwartebroek/Terschuur, De Glind en Kootwijk. De atlas sluit aan op zowel de Structuurvisie als de Strategische Visie en bouwt hierop voort. Ze mondt uit in een ruimtelijk raamwerk dat nodig is om de welstandskaart te kunnen tekenen.

Welstandskaart

Een welstandskaart toont de welstandsvrije zones en de gebieden waar de verschillende regimes gelden: beperkt, regulier en bijzonder. Dat betekent toetsing of minimaal het stedenbouwkundige schaalniveau waar vervolgens het architectonische en esthetische schaalniveau bijkomen. De bijbehorende criteria sturen niet op van tevoren vastgelegde uitkomsten maar op wat per schaalniveau binnen de gemeente belangrijk wordt gevonden.

Dorpsbouwmeester

Naast vermindering van de welstandsdruk is ook de uitvoering effectiever geworden. De welstandscommissie is vervangen door een dorpsbouwmeester. Deze gebruikt de criteria uit de welstandsnota niet alleen voor zijn plantoetsing maar ook als leidraad voor het gesprek met ontwerpers en opdrachtgevers.

opgave

vernieuwing welstandsbeleid en uitvoering daarvan als dorpsbouwmeester

locatie

Barneveld

oppervlak

176,74 km2

opdrachtgever

Gemeente Barneveld

ontwerp

2011