09-svp-architectuur-stedenbouw-beverwijk-witstraat-appartementen-woningbouw-herstructurering-participatie-cocreatie-straatbeeld6
01-svp-architectuur-stedenbouw-beverwijk-witstraat-appartementen-woningbouw-herstructurering-participatie-cocreatie-dak-balkon
05-svp-architectuur-stedenbouw-beverwijk-witstraat-appartementen-woningbouw-herstructurering-participatie-cocreatie-straatbeeld2
06-svp-architectuur-stedenbouw-beverwijk-witstraat-appartementen-woningbouw-herstructurering-participatie-cocreatie-straatbeeld3
08-svp-architectuur-stedenbouw-beverwijk-witstraat-appartementen-woningbouw-herstructurering-participatie-cocreatie-straatbeeld5
10-svp-architectuur-stedenbouw-beverwijk-witstraat-appartementen-woningbouw-herstructurering-participatie-cocreatie-straatbeeld7
04-svp-architectuur-stedenbouw-beverwijk-witstraat-appartementen-woningbouw-herstructurering-participatie-cocreatie-straatbeeld
02-svp-architectuur-stedenbouw-beverwijk-witstraat-appartementen-woningbouw-herstructurering-participatie-cocreatie-plattegrond

Beverwijk De Witstraat

Meer woningen met meer ruimte

Droom van bewoners wordt werkelijkheid

In nauwe samenwerking met de huidige bewoners van de zogenaamde blokbouw is voor een naoorlogse buurt in Beverwijk een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld. Belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling van deze buurt is het creëren van een meer gedifferentieerd woningbouwprogramma.

Grote variatie aan woningtypologie

De huidige hoofdstructuur van het gebied blijft gehandhaafd, maar door te reageren op de verschillende randen van de locatie is een gevarieerd plan ontstaan met duidelijke aanleidingen voor verschillende woningtypen. Zo zijn hogere blokken met rugzakwoningen, appartementen, maisonnettes en penthouses als gevelwand aan het Kuenenplein gesitueerd. Achter de appartementenblokken is een verhoogd maaiveld gecreëerd, een houten dek waaronder geparkeerd wordt. Twee gesloten bouwblokken met patiowoningen, stadswoningen en eengezinswoningen maken de locatie af.

Van verouderd woongebied naar autovrij wonen met hoge parkeernorm

Door in de architectuur te kiezen voor baksteen als basismateriaal, met een betonnen raamwerk dat als continu element in alle gevels terugkomt, ontstaat rust en eenheid in het plan. Tegelijkertijd is binnen het raamwerk iedere individuele woning herkenbaar en worden verschillende keuzemogelijkheden aangeboden in gevels en plattegronden.

Door de beperkte omvang van de locatie en de complexiteit van de opgave begeeft deze opdracht zich op het raakvlak tussen architectuur en stedenbouw. Stedenbouw en architectuur vullen elkaar aan op deze locatie en hebben samen geleid tot bijzondere oplossingen.

opgave

herstructureringsplan voor een naoorlogse wijk waarbij 80 bestaande woningen vervangen worden door 40 appartementen en 48 gezinswoningen van verschillende typen.

locatie

Beverwijk, De Witstraat en omgeving

bruto oppervlak

circa 2 ha

bouwkosten

€ 9.500.000,00

opdrachtgever

Woningbouwvereniging Pre Wonen

hoofdaannemer

Lokhorst Bouw & ontwikkeling

ontwerp stedenbouwkundig plan

2002

ontwerp architectuur

2003

oplevering

2007