Crailo_locatie_LUFO
Crailo_locatie_SCHEMA-01
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren06
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren10
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren04
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren07
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren08
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren0
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren01
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren02
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren13
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren11
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren03
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_crailo_bussum_Hilversum_laren05

Bussum Crailo

Vooruitstrevend plan voor energiepositief en circulair buurtschap

Toekomst van Crailo

Crailo, gelegen tussen Hilversum, Bussum en Laren, gaat een bijzondere toekomst tegemoet als een nieuw energiepositief buurtschap waarbij wonen werken recreatie en natuur in balans zijn met elkaar, met niet alleen woningen, maar ook met werkruimte en nieuwe natuur. SVP ontwikkelde samen met OKRA landschapsarchitecten, Arcadis en Bureau voor Gebiedscommunicatie als Team C een stedenbouwkundig plan en een landschapsplan waarover de drie gemeenteraden begin 2020 een besluit nemen.
In het nieuwe buurtschap Crailo komen ongeveer 500 woningen, waarvan een derde sociale huurwoningen. De helft van het gebied wordt bestaande en nieuwe natuur. En er is vijf hectare terrein voor bedrijven. Mede door elementen als het energiepositief ontwikkelen van het gebied, het toevoegen van een nieuwe Laan van Crailo en een ‘ecowal’ maakt het nieuwe buurtschap de hoge ambities van de drie betrokken gemeentes Hilversum, Laren en Gooise Meren waar.
Team C ontwikkelde op basis van de vijf pijlers uit het ambitiedocument en de twaalf thema’s van Aanpak duurzaam GWW het ‘Rad van Crailo’ om te waarborgen dat duurzaamheid bij elke stap in het ontwerpproces een hoofdrol speelde. Met behulp van het Rad van Crailo, dat de verhoudingen tussen de kernwaardes laat zien, is samen met betrokkenen en deskundigen betreffende duurzaamheid gekozen voor focus op identiteit, biodiversiteit, mobiliteit en energie. Via intensieve gesprekken met een ateliergroep, duurzaamheidssessies met betrokken deskundigen en in voortdurende samenspraak met omgeving en stakeholders werkte Team C een jaar aan de ontwikkeling van het plan. Bekijk hier een korte video over het participatieproces.

 

De hoofdelementen

Het esemble van de Kolonel Palmkazerne vormt het historische hart van het gebied. De voormalige appèlplaats wordt de plek om elkaar te treffen. Het gebied behoudt een campusachtige opzet met de bestaande gebouwen en toevoegen van nieuwbouw.
Het Heidehart is het landschappelijke zwaartepunt in het gebied. Dit gebied, met verspreid enkele woongebouwen, krijgt aansluiting op de Bussummerheide. Vanaf de entree is er zicht over deze open ruimte.
Op Zuid, ten zuiden van het Gebed zonder End, biedt ruimte aan bedrijven en woningen. Een multifunctionele, circulaire en slimme ecowal vormt de overgang van Op Zuid met ruimte voor bedrijvigheid, naar het terrein van het Goois Natuurreservaat. De ecowal met onder andere een dakvlak voor zonnepanelen is een essentieel element voor het behalen van de ambities op energiegebied, waarbij naast energie voor de woningen en apparaten ook alle energie wordt opgewekt voor duurzame mobiliteit. Hiermee geeft Crailo nu al invulling aan het Klimaatakkoord van Parijs en de Klimaatwet waarin is vastgelegd dat we in 2050 de CO2-uitstoot voor 95% hebben gereduceerd.
Het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor Crailo dat aan de gemeenteraden wordt voorgelegd bevat buurthubs en een poortgebouw waar mensen elkaar ontmoeten en mobiliteit delen. De nieuwe Laan van Crailo voor langzaam verkeer verbindt de deelgebieden met elkaar en is een voor de fauna noodzakelijke passage. De Spiegelhorst, het grootste gebouw op het terrein, wordt niet gesloopt maar wordt getransformeerd, als voorbeeld van circulair ontwikkelen, een gebouw dat ruimte biedt aan wonen en werken.
Crailo heeft met veertien woningen per hectare een lage bebouwingsdichtheid. Dit betekent echter niet dat er veel huizen met grote tuinen komen. Bebouwing wordt geclusterd in het landschappelijke heidehart van Crailo. Er zijn relatief veel appartementen en veel woningen krijgen geen tuinen maar terrassen grenzend aan het landschap.

 

Innovatief mobiliteitsconcept

De auto is te gast in Crailo. Het mobiliteitsconcept voor het buurtschap Crailo gaat uit van drie buurthubs en een centrale wijkhub met elektrische deelauto’s. Ook andere logistieke-en buurtvoorzieningen worden gedeeld zoals het afvalbrengsysteem, breng- en haalpunt voor pakketbezorgers, laadpalen op zonnepanelen, de deelbakfiets, wifi en de ruilbibliotheek. De buurthub is een centrale plek in elk deelgebied met een praktisch en logistiek nut, maar is daarnaast een ontmoetingsplek. De inrichting van het gebied stimuleert het gebruik van de fiets. In combinatie met deelmobiliteit is dit aanleiding om te onderzoeken of de parkeernorm van het gebied kan worden verlaagd.

ontwerp

2019

in samenwerking met

Team C: OKRA landschapsarchitecten, Arcadis en Bureau voor Gebiedscommunicatie

Opdrachtgevers

Gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren