05-svp-architectuur-stedenbouw-cuijk-homburgcampus-binnenstedelijk-woongebied-werkgebied-plattegrond
04-svp-architectuur-stedenbouw-cuijk-homburgcampus-binnenstedelijk-woongebied-werkgebied-straatbeeld4
03-svp-architectuur-stedenbouw-cuijk-homburgcampus-binnenstedelijk-woongebied-werkgebied-straatbeeld3
01-svp-architectuur-stedenbouw-cuijk-homburgcampus-binnenstedelijk-woongebied-werkgebied-straatbeeld
02-svp-architectuur-stedenbouw-cuijk-homburgcampus-binnenstedelijk-woongebied-werkgebied-straatbeeld2
06-svp-architectuur-stedenbouw-cuijk-homburgcampus-binnenstedelijk-woongebied-werkgebied-plattegrond2

Cuijk Homburgcampus

Studeren op industrieel erfgoed

Op het terrein van de voormalige worstenfabriek Homburg wordt een onderwijs-cultuurcampus ontwikkeld. De bij het station, langs het spoor gelegen locatie is met zowel auto als openbaar vervoer zeer goed bereikbaar en heeft een centrale ligging in de kern Cuijk. De bebouwde kom van Cuijk heeft zich, door de (natuurlijke) barrières van het spoor en de rivier de Maas, grotendeels in noord-zuid richting ontwikkeld. Met de Homburgcampus wordt de sprong over het spoor gemaakt.

Binnen de campus wordt een aantal onderwijs- en cultuurinstellingen gebundeld zodat er maximale synergiemogelijkheden ontstaan tussen onderwijs, cultuur en bedrijven op de schaal van Cuijk maar zeker ook regionaal. De cultuurfuncties schouwburg, muziekschool en bibliotheek worden geclusterd rond het Cultuurplein dat door een spooronderdoorgang met het centrum van Cuijk wordt verbonden. Op deze manier ontstaat een fysieke, maar minstens zo belangrijk, visuele relatie tussen de campus, het stationsplein en het historische hart van Cuijk. Een promenade voor langzaam verkeer koppelt het Cultuurplein aan het Onderwijsplein, de plek waar alle onderwijsvoorzieningen zijn geclusterd.

De bebouwing op de campus wordt zo langs de promenade gesitueerd, dat in oost-west richting, haaks op het spoor, een open structuur ontstaat. In deze open zones liggen de buitenruimten van de scholen en de openbare parkeerterreinen. Deze zones, tezamen met een groene dijk langs het spoor en de inrichting van de promenade, geven de campus zijn specifieke karakter.

opgave

haalbaarheidsstudie naar een onderwijs-cultuurcampus op het terrein van de voormalige Homburgfabriek

locatie

Cuijk, nabij het station

oppervlak

ruim 9 ha

opdrachtgever

Gemeente Cuijk en Geste Groep

ontwerp

2008