Groote Wielen_locaties_LUFO
Groote Wielen_locaties_SCHEMA-01
SVP architectuur stedenbouw de groote wielen
SVP architectuur stedenbouw de groote wielen
SVP architectuur stedenbouw de groote wielen
SVP architectuur stedenbouw de groote wielen
SVP architectuur stedenbouw de groote wielen
SVP architectuur stedenbouw de groote wielen
SVP architectuur stedenbouw de groote wielen
SVP architectuur stedenbouw de groote wielen
SVP architectuur stedenbouw de groote wielen
SVP_architectuur_stedenbouw_de_groote_wielen12

Centrum De Groote Wielen

een toekomstbestendig landschappelijk (winkel)centrum

Vanzelfsprekend duurzaam en toekomstbestendig

Het nieuwe centrum is een herkenbaar onderdeel van de Groote Wielen met een eigen identiteit en uitstraling en daarmee ook een aantrekkingskracht voor de omgeving. In opdracht van de gemeente ’s Hertogenbosch hebben SVP architectuur en stedenbouw en OKRA landschapsarchitecten een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld voor het nieuwe (winkel)centrum. Uitgangspunt is een toekomstbestendig centrum te ontwikkelen met veel groen en water als basiskwaliteit en uiteraard met woon-, zorg- en winkelfuncties. Een centrale plek in de wijk waar alle kinderen naar school en  het kinderdagverblijf gaan. Een centrum waar gesport wordt aan de Groote Wielenplas en een smoothie gedronken wordt op het gezellige terras. Kortom, een gastvrije huiskamer voor iedereen in de wijk.
Het centrum wordt op een duurzame, groene en toekomstbestendige manier ontwikkeld waarbij veel verder gekeken wordt dan alleen energetische duurzaamheid. De interactie van de functies met het landschap en de beleving van het groen voor zowel bewoners als bezoekers zijn een kwaliteit van het centrum. Sport, spel, ontmoeten en bewegen worden gestimuleerd. Door bijvoorbeeld het brede en actieve pad met sporttoestellen in het park dat onderdeel is van het hardlooprondje Groote Wielenplas. Zo ontstaat een gezonde leefomgeving die bijdraagt aan het geluk en woongenot van inwoners van de wijk.

Zichtbaar water zuiveren

De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht en alle elementen van de beroemde watermachine van De Groote Wielen komen terug in het centrumplan. De watermachine zorgt ervoor dat het water in De Groote Wielen voortdurend in beweging is en zichzelf zuivert. Denk aan bovengrondse afwateringspatronen, infiltratievelden, sloten, waterplein en optimaal gebruik van de Groote Wielenplas. Zodat water filteren niet alleen achter de schermen gebeurt, maar ook zichtbaar, verkoelend en educatief aanwezig is.

Twee woonbuurten: als vesting en als collectieve tuin

Onderdeel van het centrum zijn ook twee nieuwe woonbuurten. De compacte woonbuurt ‘de Vesting’ ontleent haar identiteit aan de historie van de Zuidwaterline en de Bossche Vesting. Een eeuwenoud landschap met verdedigingslinies, forten en bastions. Deze kenmerken komen ook terug in een aantal bijzondere wooncomplexen die als forten in het park aan de Groote Wielenplas liggen. De andere buurt, het ruim en groen opgezette Tuinenrijk, is de eerste nieuwe woonbuurt waar de toekomstige bewoners in samenspraak met elkaar, ontwerpers en ontwikkelaars de collectieve binnentuinen van de bouwblokken inrichten.

Samenspel tussen stedenbouw en landschapsarchitectuur

We geven een plek graag een eigen  en unieke identiteit, zoals in dit plan. Als een verrassing ligt een deel van het winkelprogramma onder het Waterpark verborgen en ontstaat zo een bijzondere vorm van dubbelgebruik in het centrum. Bovenop de winkels is ruimte voor ontspanning en recreatie in het park. De ‘verborgen’ gebouwen in het landschap zijn ook een knipoog naar de fortificaties en vestingwerken van de stad ’s Hertogenbosch.
Door onder andere de vrije hoogten en flexibele winkelscheidende wanden zorgen wij ervoor dat in de toekomst de ‘winkelgebouwen’ herverkaveld dan wel opnieuw ingevuld kunnen worden. In het winkelcentrum ligt de nadruk op dagelijkse (verse) artikelen en minder nadruk op de niet-dagelijkse artikelen. Dit zorgt voor beweging naar de supermarkten en bewust consumeren door verse producten te kopen.

opgave

een nieuw (winkel)centrum voor De Groote Wielen

locatie

De Groote Wielen - Den Bosch

opdrachtgever

Gemeente ‘s Hertogenbosch

start bouw

2021

ontwerp

maart 2018

in samenwerking met

OKRA landschapsarchitecten, ontwikkelaars Heijmans, AM en Rialto