heidewachters_locaties_LUFO_2
heidewachters_locaties_SCHEMA-01-01
SVP_architectuur_stedenbouw_Ede_Heidewachters_voormalig_defensieterrein_02
2_SVP_architectuur_stedenbouw_Ede_Heidewachters_kazerneterrein_schema_inpassing
3_SVP_architectuur_stedenbouw_Ede_Heidewachters_kazerneterrein_schema_verkaveling
4_SVP_architectuur_stedenbouw_Ede_Heidewachters_kazerneterrein_schema_typologieen
5_SVP_architectuur_stedenbouw_Ede_Heidewachters_kazerneterrein_plankaart
6_SVP_architectuur_stedenbouw_Ede_Heidewachters_kazerneterrein_plattegronden
7_SVP_architectuur_stedenbouw_Ede_Heidewachters_kazerneterrein_gevelaanzichten

De Heidewachters

WONEN AAN DE RAND VAN DE GINKELSE HEI

INPASSING IN HET GRENSGEBIED

De locatie ligt op het grensgebied tussen het woonmilieu op het Simon Stevin terrein en het monumentale landschap van de Ginkelse Hei. De rand van het landschap is voelbaar gemaakt vanuit de wijk. De natuur is uitgenodigd om te ‘wortelen’ in het nieuwe cultuurlandschap. Om de juiste balans te realiseren tussen de landschap en bebouwing, stellen wij een architectuur voor die over beide plangebieden een sterke eenheid en verwantschap uitstraalt. Een beperkt materialenpalet waarbij geen ‘kleuren’ zijn toegepast maar tinten die ontleend zijn aan het landschap. Belangrijkste materiaal is een hoogwaardige baksteen in drie verwante tinten waarbij de eenvoudige hoofdvolumes verrijkt zijn door subtiele details zoals bijzondere verbanden en vlekken in reliëf. Door een aantal opties aan te bieden ontstaat op een natuurlijke manier een interessante variatie in de volumes.


INTEGRALE FLEXIBILITEIT

Door sprongen in rooilijn, verschillende stapelingen en tintverschillen, ontstaat een zeer gevarieerd beeld binnen dezelfde vormentaal. Vanuit een heldere basisplattegrond die veel flexibiliteit biedt maken we twee woningtypes die op de verdiepingen anders gestapeld zijn. Zo ontstaat binnen eenzelfde architectonische taal een interessante variatie in volumes. Het individuele karakter van de woningen wordt nog versterkt door de verschillende opties die we aanbieden. De opties zijn steeds integraal mee ontworpen en in elke combinatie een onlosmakelijk onderdeel van het.

SLIM ONTWORPEN WONINGEN

De vrijstaande woningen zijn gebaseerd op een tweetal basis-types. De begane grond is aan drie zijden, oost, zuid en west, verbonden met de tuin. De oostgevel biedt onbelemmerd uitzicht op de bosrand. Op de verdiepingen is voor twee verschillende stapelingen gekozen die verschillend georiënteerde dakterrassen mogelijk maken. De opties bieden de individuele bewoner een uitgebreide keuze aan mogelijkheden om de woning aan te passen aan de persoonlijke wensen en zijn steeds zo ontworpen dat ze een integraal onderdeel van het geheel worden. Door de woningen aan de noordzijde van de kavels te plaatsen en deze gevels ook nagenoeg gesloten uit te voeren wordt de privacy en de bruikbaarheid van de zij-tuin op het zuiden gewaarborgd.

opgave

Ontwerp van 21 grondgebonden woningen

Locatie

Deelgebieden SSK4b & 7, Kazerneterrein Ede

opdrachtgever

Van Grunsven Groep

ontwerpjaar

2018