EPK_locatie_LUFO
EPK_locatie_SCHEMA-01-01
SVP_architectuur_Stedenbouw_amersfoort_den_bosch_ekp_zuid_station11
SVP_architectuur_Stedenbouw_amersfoort_den_bosch_ekp_zuid_station13
SVP_architectuur_Stedenbouw_amersfoort_den_bosch_ekp_zuid_station01
SVP_architectuur_Stedenbouw_amersfoort_den_bosch_ekp_zuid_station12
SVP_architectuur_Stedenbouw_amersfoort_den_bosch_ekp_zuid_station02
SVP_architectuur_Stedenbouw_amersfoort_den_bosch_ekp_zuid_station03
SVP_architectuur_Stedenbouw_amersfoort_den_bosch_ekp_zuid_station05
SVP_architectuur_Stedenbouw_amersfoort_den_bosch_ekp_zuid_station08

Den Bosch EKP-Zuid

Spoorzone als flexibel gebied

Belangrijke positie in Den Bosch

Aan het spoor in Den Bosch ligt het EPK-Zuid terrein. Dit terrein neemt een sleutelpositie in het Waterkwartier van het Spoorzonegebied in. Niet alleen door de ligging in het midden van het gebied, maar vooral door het programma waarbij het zo genoemde ‘mobiliteitshuis’ een belangrijke rol zal spelen in het gehele gebied. Door de huidige snelle ontwikkelingen hebben we maar een beperkt idee van wat er in de nabije toekomst nodig zal zijn op het gebied van mobiliteit. Het plan bevat daarom een hoge mate van flexibiliteit, verandering is dus makkelijk in te passen.

 

Experimenteren met functies

Het inspirerende toekomstige programma met een combinatie van een mobiliteitshub en ondersteunende functies met wonen en werken. Het is een “living lab”, met een rijke, experimentele mix van functies, gebouwen en mensen. Het project sluit ook aan op de ontwikkeling van het Grenco terrein en EKP-Noord met ook de nog steeds aanwezige panden uit het rijke industriële verleden en de interessante bestaande en nieuwe functies in het gebied.

 

De toekomst van het spoorzonegebied

SVP denkt en werkt op verschillende schaalniveaus. Bij het opstellen van een stedenbouwkundige visie is het kunnen schakelen tussen verschillende schaalniveaus belangrijk. Maar ook het kunnen denken in concrete oplossingen en die vervolgens vertalen in (flexibele) ruimtelijke kaders en spelregels voor ontwikkelingen. Bij het opstellen van een visie voor een gebied zoals EKP-Zuid heeft dit een grote meerwaarde omdat de oplossingen vaak liggen op het raakvlak van architectuur, stedenbouw en openbare ruimte. Daarnaast vinden wij het belangrijk om, met name bij complexe programma’s waarbij bijvoorbeeld voorzieningen, woningen en parkeren worden gecombineerd het stedenbouwkundig model op een abstract architectonisch schaalniveau te toetsen op ruimtelijke kwaliteit. De beste oplossingen komen tot stand als op meerdere schaalniveaus een overtuigend beeld neergezet kan worden. En wij zijn niet van de papieren plannen, wij willen graag dat dat wat we bedenken ook gemaakt kan worden!