02-svp-architectuur-stedenbouw-den-dolder-nieuwbouw-barentsz-zorg-birdview
03-svp-architectuur-stedenbouw-den-dolder-nieuwbouw-barentsz-zorg-straatbeeld
04-svp-architectuur-stedenbouw-den-dolder-nieuwbouw-barentsz-zorg-birdview2
01-svp-architectuur-stedenbouw-den-dolder-nieuwbouw-barentsz-zorg-ontwerp

Den Dolder nieuwbouw Barentsz

massastudie nieuwbouw Barentsz

In de bossen van Den Dolder bevindt zich het Willem Arntsz Hoeve, een instellingenterrein voor geestelijke gezondheidszorg. De komende jaren wordt op dit terrein het gebied Leeuwenhorst ontwikkeld, een nieuwe woonwijk van 250 woningen met een tweede zorgkern. SVP heeft een massastudie verricht voor het eerste gebouw van de tweede zorgkern ten behoeve van nieuwbouw Barentsz en Centrum Maliebaan.

Het programma van eisen voor deze twee jeugdpsychiatrische functies vraagt om een specifiek gebouw. Doordat beide instellingen samen in één gebouw gehuisvest worden ontstaat de mogelijkheid om bepaalde functies te delen. SVP heeft op basis van het programma van eisen twee verschillende gebouwconcepten ontwikkeld en uitgewerkt. Het ene concept gaat uit van een extravert gebouw met verschillende vleugels die als het ware het bos omarmen. Het tweede concept gaat uit van een veel introverter gebouw; compact en met inpandige patio’s en lichthoven waarbij alle functies zich naar binnen richten.

In beide gebouwen zijn de functies zo georganiseerd dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Zo ligt de onderste verdieping half in de grond waardoor de toegestane bouwhoogte goed benut kan worden. Naarmate men hoger in het gebouw komt neemt de mate van openbaarheid af en neemt de beveiliging toe. De open afdelingen met patiënten die al regelmatig naar buiten mogen bevinden zich op de onderste lagen, de zwaarst beveiligde afdeling op de bovenste verdieping. Zo maken de patiënten een reis vanaf de boomkruinen naar beneden, waarna ze uiteindelijk terug kunnen keren in de maatschappij.

opgave

massastudie voor nieuwbouw Barentsz en Centrum Maliebaan

locatie

Den Dolder, Leeuwenhorstlocatie op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve

oppervlak

1,4 ha

opdrachtgever

Altrecht

ontwerp

2009