09-svp-den-dolder-architectuur-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-dorps-groen-wonen-plattegrond
03-svp-den-dolder-architectuur-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-dorps-groen-wonen-impressie2
04-svp-den-dolder-architectuur-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-dorps-groen-wonen-impressie3
01-svp-den-dolder-architectuur-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-dorps-groen-wonen-impressie-straatbeeld
05-svp-den-dolder-architectuur-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-dorps-groen-wonen-maquette
06-svp-den-dolder-architectuur-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-dorps-groen-wonen-maquette2
07-svp-den-dolder-architectuur-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-dorps-groen-wonen-maquette3
08-svp-den-dolder-architectuur-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-dorps-groen-wonen-maquette4
02-svp-den-dolder-architectuur-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-dorps-groen-wonen-overview

Den Dolder Vierde Kwadrant

Woonbuurt in het bos

In het kader van het project Hart van de Heuvelrug zijn verschillende ‘rood voor groen’ projecten benoemd die als doel hebben op termijn meer aaneengesloten structurele groenverbindingen op de Utrechtse Heuvelrug te realiseren. Het betreft hier complexe opgaven waarbij veel partijen betrokken zijn met verschillende belangen.

In het Vierde Kwadrant in Den Dolder, op wat nu een instellingenterrein is, is het voornemen het gebied te transformeren van bos tot een gemengd gebied met wonen en zorg. Men spreekt hier van zogenaamde ‘omgekeerde integratie’. Met de opbrengsten die in dit gebied gegenereerd kunnen worden kan elders in Zeist ‘rood’ in ‘groen’ omgezet worden.

Voor het Vierde Kwadrant heeft SVP in samenwerking met Okra Landschapsarchitecten een stedenbouwkundig schetsontwerp opgesteld waarbij wonen in het bos het uitgangspunt is. Dat betekent dat slimme oplossingen voor parkeren zijn: verharding tot een minimum beperken, en geen traditionele tuinen. Er zijn drie verschillende woontypologie├źn ontwikkeld welke ruimte bieden aan verschillende typen en categorie├źn woningen.

Door soms woningen te clusteren en soms juist ruimte te laten tussen woningen ontstaat een gedifferentieerd gebied waar op verschillende manieren in het bos gewoond wordt. De ensembles van nieuwe blokken en stroken zijn samen met de bestaande zorgfuncties gegroepeerd rondom een centraal heideveld dat het gebied in krult. Hierdoor kan een nieuwe woonbuurt ontstaan met een heel eigen identiteit als toevoeging op reeds bestaande woonmilieus in Den Dolder.

opgave

stedenbouwkundige visie voor een nieuwe woonbuurt en zorgkern van 280 woningen in een bosrijke omgeving

locatie

Den Dolder, noord-oostzijde tussen provinciale weg en spoorlijn Utrecht-Amersfoort

oppervlak

18 ha

opdrachtgever

Programmabureau Hart van de Heuvelrug en Provincie Utrecht

in samenwerking met

OKRA landschapsarchitecten

schetsontwerp

2006