02-svp-architectuur-stedenbouw-den-haag-schildershoek-binnenstedelijk-zorg-plattegrond
01-svp-architectuur-stedenbouw-den-haag-schildershoek-binnenstedelijk-zorg-birdview
04-svp-architectuur-stedenbouw-den-haag-schildershoek-binnenstedelijk-zorg-plattegrond3
03-svp-architectuur-stedenbouw-den-haag-schildershoek-binnenstedelijk-zorg-plattegrond2

Den Haag Schildershoek

Uitbreiding zorg verweven met kwaliteitsimpuls plein

Verpleeghuis De Schildershoek uit begin jaren 80 is toe aan vervanging en vergroting. De
starre bouwkundige structuur is niet geschikt voor de kameroppervlakten van nu, en bovendien
komen er nieuwe zorgfuncties bij.

Het aangrenzende Jacob van Campenplein is een relatief nieuwe openbare ruimte in de Schilderswijk. Het is even groot als het Plein in Den Haag of de Markt in Delft: te groot voor een buurtplein annex park. Bovendien is de oriëntatie van de bebouwing op de ruimte beperkt en het aantal bezoekers laag, waardoor er sprake is van sociale onveiligheid. Het Jacob van Campenplein heeft nu een symmetrische langs-as die niet door de bebouwing en dwarsstraten wordt ondersteund. De drie gesloten hoeken belemmeren het gebruik van de pleinranden. Door aanpassing van de oostzijde, waar De Schildershoek ligt, kan een symmetrische vork als ordeningsprincipe worden geïntroduceerd en één hoek worden geopend.

De volgende stap is de uitbreiding van het verpleegtehuis, waardoor het plein betere maatverhoudingen
krijgt. Door ook aan de westkant bebouwing toe te voegen kan zelfs een intieme, stedelijke hof ontstaan maar deze ingreep lijkt voorlopig een stap te ver. Voor De Schildershoek zijn 5 modellen ontwikkeld, waarvan 4 uitgaan van verkleining van het Jacob van Campenplein. Model 5 gaat daarbij het verst: een afzonderlijk gebouw met toegevoegde functies en woningen als begeleiding van het plein; een verpleegtehuis als een groot bouwblok met open binnenterreinen, passend binnen het 19e eeuwse stratenpatroon.

Aansluitingen op bestaande straten vormen de aanleidingen voor doorsnijdingen van de bouwvolumes met entrees en doorsteken, waardoor het blok uit meerdere gebouwen bestaat en het verpleeghuis weer deel van de buurt wordt.

opgave

modellenstudie voor verpleeghuis Schildershoek in combinatie met een herstructurering van het Jacob van Campenplein

locatie

Den Haag, Catsstraat, Parallelweg, Jacob van Campenplein

opdrachtgever

Kristal, Rijswijk

ontwerp

2008-2009