01-svp-onderwijs-ikc-muiden-gevel
05-svp-onderwijs-ikc-muiden-situatie
02-svp-onderwijs-ikc-muiden-plattegrond
02-svp-onderwijs-ikc-muiden-interieur
02-svp-onderwijs-ikc-muiden-achtergevel

Duurzaam IKC voor gemeente Gooise Meren

Nieuw onderwijssysteem zonder klaslokalen

Het IKC komt op een mooie centrale plek op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden een geeft onderdak aan twee basisscholen, een kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.
Het gebouw bestaat uit twee metselwerkvleugels met een transparant tussendeel en krijgt een industrieel uiterlijk passend bij het 18de-eeuwse kruithuis op het ‘Krijgsman’ terrein. Verfijnde metselwerkdetails, een markante schoorsteen en sheddaken maken het project bijzonder en herkenbaar in de wijk.

Nieuw onderwijssysteem
De school hanteert een totaal nieuw onderwijssysteem zonder klaslokalen. Het gebouw is onderverdeeld in open ruimtes (units) waarin werk- en instructiehoeken, zogeheten stamgroepen zijn opgenomen.

Drie traditionele groepen van eenendertig kinderen vormen straks één unit. Gezien het transparante karakter van het ontwerp is extra aandacht geschonken aan een goede ruimte akoestiek.

BENG
In het kader van duurzaamheid is het IKC Muiden een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Hierdoor wordt bijna evenveel energie opgewekt als verbruikt. Daarnaast voldoet het gebouw aan ‘Frissen Scholen’ klasse B.

opgave

ontwerp van een IKC voor twee basisscholen, een kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

locatie

Muiden, De Krijgsman

bruto oppervlak

3637m2

opdrachtgever

Gemeente Gooise Meren

ontwerp

2018

oplevering

2020