svp architectuur stedenbouw onderwijs muiden ikc
svp architectuur stedenbouw onderwijs muiden ikc
svp architectuur stedenbouw onderwijs muiden ikc
svp architectuur stedenbouw onderwijs muiden ikc
svp architectuur stedenbouw onderwijs muiden ikc

Duurzaam IKC voor gemeente Gooise Meren

Nieuw onderwijssysteem zonder klaslokalen

Intergraal Kind Centrum op de plek van voormalig kruitfabriek

Het Intergraal Kind Centrum komt op een mooie centrale plek op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden. Het gebouw geeft onderdak aan twee basisscholen, een kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.
Het gebouw bestaat uit twee metselwerkvleugels met een transparant tussendeel en krijgt een industrieel uiterlijk passend bij het 18de-eeuwse kruithuis op het ‘Krijgsman’ terrein. Verfijnde metselwerkdetails, een markante schoorsteen en sheddaken maken het project bijzonder en herkenbaar in de wijk.

Klassen met meer kinderen

De school hanteert een onderwijssysteem zonder klaslokalen. Het gebouw is onderverdeeld in open ruimtes (units) waarin werk- en instructiehoeken, zogeheten stamgroepen zijn opgenomen. Drie traditionele groepen van 31 kinderen vormen straks één unit, een stamgroep. Een bijzonder onderwijssysteem vraagt om een bijzonder ontwerp. Veel transparantie, flexibiliteit en verscheidenheid zorgen voor een fijne leeromgeving. Gezien het transparante karakter van het ontwerp is extra aandacht geschonken aan een goede akoestiek in de ruimte.

BENG

In het kader van duurzaamheid is het IKC Muiden een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). BENG houdt in dat er bijna evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Het gebouw voldoet aan ‘Frissen Scholen’ klasse B. Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

opgave

ontwerp van een IKC voor twee basisscholen, een kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

locatie

Muiden, De Krijgsman

bruto oppervlak

3637m2

opdrachtgever

Gemeente Gooise Meren

ontwerp

2018

oplevering

2020