blixembosch_locaties_LUFO
blixembosch_locaties_SCHEMA-01
04-svp-eindhoven-blixembosch-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-cocreatie-participatie
01-svp-eindhoven-blixembosch-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-cocreatie-participatie
02-svp-eindhoven-blixembosch-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-cocreatie-participatie
03-svp-eindhoven-blixembosch-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-cocreatie-participatie
05-svp-eindhoven-blixembosch-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-cocreatie-participatie-woonbuurt
06-svp-eindhoven-blixembosch-stedenbouw-masterplannen-gebiedsvisie-cocreatie-participatie-woonstraat

Eindhoven Blixembosch

Samenhangende buurt met sterk architectonisch beeld

Wonen op het Plateau

In opdracht van BPD en Hurks en in samenwerking met de gemeente Eindhoven heeft SVP een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor de laatste fase van Blixembosch-Noord. Het thema ‘Wonen op Het Plateau’ staat centraal en heeft geleid tot een unieke, samenhangende witte woonbuurt. Het stedenbouwkundig concept is op integrale wijze uitgewerkt waarbij het architectonische beeld en de inrichting van de openbare ruimte mede bepalend zijn voor de bijzondere sfeer. Bijzonder aan het plan zijn de on-Nederlandse hoogteverschillen die goed zichtbaar en beleefbaar zijn onder andere bij de steile entree van de buurt en door middel van de ‘specials’ die zijn opgenomen in De Wal.

Architectuur en landschap versterken het stedenbouwkundig plan

Tijdens het verfijnen van het stedenbouwkundig plan heeft SVP in een vroeg stadium de architectonische beeldkwaliteit uitgewerkt. De architectuur van de woningen benadrukt de hoogteverschillen door het verspringen van daken en toevoegen van spatstroken. Door de witte uitstraling met donker daklandschap ontstaat eenheid en samenhang. De openbare ruimte heeft in de hele buurt een rustige uitstraling met een donkere klinkerverharding en een natuurlijke beplanting. Het ontwerp is klimaatbestendig door een slimme afwatering en veel infiltratiemogelijkheden. Verschil in beplanting versterkt de eigen identiteit van de belangrijkste ruimtelijke dragers; de Wal, de Laagte en de Lus.

Flexibele woonvelden en een gefaseerde ontwikkeling

Het stedenbouwkundig plan is zo opgezet dat de nieuwe buurt gefaseerd ontwikkeld kan worden. De smalle woonstraatjes verdelen het gebied in kleinere woonvelden die ruimte bieden aan een wisselend woonprogramma. De parkeeroplossingen zijn flexibel. Zo kan het plan zich aanpassen in de tijd aan de actuele woningbehoefte.

opgave

stedenbouwkundig plan

locatie

Blixembosch, Eindhoven

opdrachtgever

BPD, Hurks en Gemeente Eindhoven

ontwerp

2016