02-svp-eindhoven-fontys-cluster-architectuur-stedenbouw-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-onderwijs-welzijn-ontwerp
03-svp-eindhoven-fontys-cluster-architectuur-stedenbouw-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-onderwijs-welzijn-ontwerp2
01-svp-eindhoven-fontys-cluster-architectuur-stedenbouw-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-onderwijs-welzijn-meeting
04-svp-eindhoven-fontys-cluster-architectuur-stedenbouw-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-onderwijs-welzijn-ontwerp3
05-svp-eindhoven-fontys-cluster-architectuur-stedenbouw-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-onderwijs-welzijn-ontwerp4

Eindhoven Fontys cluster

5 opleidingen, 1 locatie

Fontys heeft de mogelijkheid om haar technische opleidingen te bundelen op een nieuwe locatie op het TU/e terrein in Eindhoven. Aan SVP is gevraagd om de stedenbouwkundige en programmatische mogelijkheden van de nieuwe locatie te onderzoeken. Samen met onder andere de directeuren van de vijf technische opleidingen van Fontys is in een viertal workshops onderzocht wat de kansen zijn voor het bundelen van de technische opleidingen op één zelfstandige locatie. Daarbij is de ruimtelijke potentie van de nieuwe locatie onderzocht én zijn de programmatische kansen voor gezamenlijkheid van de opleidingen bekeken.

Het ligt op de locatie voor de hand om een groenstedelijk gebied te ontwikkelen. Dankzij de duidelijke scheidingslijn van de bomenlaan De Zaale is het goed mogelijk om een eigen identiteit te creëren, zowel stedenbouwkundig als architectonisch. In de ruimtelijke modellen is gekozen voor een opgetild maaiveld; een moderne interpretatie van het loopbruggenlandschap op het TU/e terrein. Onder het opgetilde maaiveld is ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen en ‘introvert’ programma waar weinig daglicht noodzakelijk is. Op het maaiveld ontstaat zo volop ruimte voor de bewegingen van studenten, werknemers en bezoekers.

De locatie is groot ten opzichte van het programma van de technische opleidingen. Om ruimtelijk een ‘statement’ te kunnen maken is op de locatie is een zekere bouwmassa nodig. Dat kan in de vorm van verschillende gebouwen die verbonden worden door een sterke openbare ruimte, het is in dat geval nodig om extra programma onderdelen aan te trekken. Ook kan ervoor gekozen worden om één lage gebouwde vorm te maken waarbij ontmoeting en uitwisseling vooral in het gebouw plaatsvinden.

opgave

ruimtelijke visie op samenvoegen technische opleidingen Fontys

locatie

Eindhoven, TU/e terrein

opdrachtgever

Fontys, afdeling beheer

ontwerp

2009