000
001
002
003

Grave Waterlinie

Geleidelijke transformatie op een toplocatie

Organische ontwikkelvisie met regierol voor gemeente

Het bedrijventerrein Wisseveld in Grave gaat de komende jaren transformeren naar een gemengd stedelijk gebied. De gemeente wil de herontwikkeling overlaten aan private partijen, maar wel zelf een sterke regie voeren. Met haar prachtige ligging aan de Maas, tussen de historische binnenstad en de John S. Thompsonbrug als ‘Poort van Brabant’, is Waterlinie Grave immers het visitekaartje van de stad. De door SVP ontwikkelde visie moet duidelijk maken wat de gemeente Grave in het plangebied wil en kan, maar met voldoende flexibiliteit voor een stapsgewijze invulling.

Binnenstad vs. ‘Buitenstad’

Met de transformatie heeft Grave de kans om de vestingwerken, die ooit dwars door het plangebied liepen, weer terug te brengen en daarmee het beeld van Grave als vestingstad te versterken. Een mooie singel markeert zo het onderscheid tussen de oude binnenstad en de nieuwe ‘buitenstad’. Met het herstel van deze ontbrekende schakel is een ‘rondje vestingwerken’, dat zo kenmerkend is voor oude vestingsteden, wederom mogelijk.

Uitwaaien langs de Maas

De oevers van de Maas vormen belangrijke recreatieve routes in de regio. De Koninginnedijk wordt ingericht als recreatieve boulevard voor wandelaars, fietsers, skaters en spelende kinderen. Rondom de Nieuwe Haven liggen tal van kansen om de recreatieve potentie van de stad verder uit te nutten en een aangename verblijfs- en ontmoetingsplek te creƫren.

opgave

herontwikkeling bedrijventerrein

locatie

Grave, Wisseveld

bruto oppervlak

10 ha

opdrachtgever

Gemeente Grave

ontwerp

2012