01-svp-groesbeek-structuurvisie-stedenbouw-plattegrond1
02-svp-groesbeek-structuurvisie-stedenbouw-plattegrond2
03-svp-groesbeek-structuurvisie-stedenbouw-plattegrond3

Groesbeek structuurvisie

Het goede behouden

Ontwikkelingslijnen als invullingskader

De gemeente Groesbeek wil volgens haar Strategische Visie onderscheidend zijn op drie ­punten:

  • samen werken aan zorg: wijken op eigen kracht, zorgen voor elkaar & de gemeente als
    toplocatie voor zorggerelateerde instellingen en instituten
  • jong, gezond en actief: met breedtesport en topsport investeren in ontmoeting en
    gezondheid, met speciale focus op de jeugd
  • spannend landschap: het unieke en diverse landschap verder versterken met ruimte voor
    recreatieve ontwikkeling en toegankelijkheid.

Met deze drie ontwikkelingslijnen gaat Groesbeek gericht investeren. De ontwikkelingslijnen steunen op vijf pijlers: leefomgeving, woonkwaliteit, werkklimaat, voorzieningenaanbod en bereikbaarheid.

Omgeving als kwaliteit

De structuurvisie richt zich niet op grote ruimtelijke veranderingen maar op het benutten en waar mogelijk nog verbeteren van aanwezige kwaliteiten. Het landelijke en dorpse wonen, de werkgelegenheid in de gemeente maar ook in nabijgelegen steden, en de recreatie in het fraaie landschap met opvallende hoogteverschillen vormen de basis van het ruimtelijk beleid. Verschillende musea binnen de gemeente, in Nijmegen maar ook over de grens in Duitsland onderstrepen de belangrijke toeristische functie, waarbij natuur en cultuur goed samengaan. Het Centrumplan van Groesbeek maakt van dit historische dorp nog meer de spil van de ­gemeente, waar alle lijnen bij elkaar komen.

opgave

uitwerking Strategische Visie Groesbeek 2025

locatie

Groesbeek

oppervlak

44,16 km2

opdrachtgever

Gemeente Groesbeek

in samenwerking met

BMC, Amersfoort

ontwerp

2012