03-svp-stedenbouw-gebiedsvisie-masterplan-straatbeeld2
04-svp-stedenbouw-gebiedsvisie-masterplan-straatbeeld3
01-svp-stedenbouw-gebiedsvisie-masterplan-straatbeeld
05-svp-stedenbouw-gebiedsvisie-masterplan-plattegrond2
02-svp-stedenbouw-gebiedsvisie-masterplan-plattegrond

Haarlem Rechteroever

Voorkant van de Metropoolregio

Linker- en Rechteroever van het Spaarne

Haarlem is een geliefde woonstad in de luwte van de metropoolregio. Dan denkt men vooral aan de linkeroever van het Spaarne, waar de historische binnenstad ligt. Haarlem-Oost is weliswaar de minder mooie overkant van het Spaarne, maar biedt kansen. Dankzij een hoge dynamiek, een betere ontsluiting en veel onbenutte ruimte kan het uitgroeien tot het metropolitane gezicht van Haarlem. Op termijn kunnen zo twee gelijkwaardige stadsdelen ontstaan aan de weerszijden van het Spaarne, met elk circa 100.000 inwoners.

Vrije tijd en waardecreatie

Aan de oostzijde van de Rechteroever wordt direct begonnen met de ontwikkeling van het Liedepark: de langgerekte landschappelijke oever van de Ringvaart en de Liede. Een doorlopende recreatieboulevard langs het Liedepark ontsluit tal van kleine initiatieven en nieuwe, gevarieerde woonmilieus. Zo kan van onderop de eerste waardecreatie plaatsvinden, waarmee de woonkwaliteit van oost direct toeneemt.

Drie ontwikkelassen

Aan de andere kant maakt de stad de sprong over het Spaarne. De binnenstad wordt uitgebreid met de Slachthuisbuurt. In de Waarderpolder ontwikkelt zich rond de Waarderhaven een nieuw waterfront. Wanneer ten slotte de barriere van het spoor wordt overbrugd, ontstaat tussen de Waarderhaven en het centrum van Schalkwijk een stedelijke boulevard die letterlijk de ruggengraat vormt van de Rechteroever. Met een lightrail verbinding naar Schiphol en Amsterdam en met een transferium op de kruising met het spoor is de Rechteroever definitief verbonden met de metropoolregio.

opgave

Ymere NAi Prijsvraag 2011 'New Harloheim': hoe kan Haarlem zich ontwikkelen tot een wezenlijk onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en welke rol is weggelegd voor Haarlem-Oost

locatie

Haarlem-Oost, Waarderpolder, Amsterdamse Buurten, Parkwijk, Schalkwijk

in samenwerking met

Haver Droeze, Stipo en Planmaat

ontwerp

2011, genomineerd voor de tweede ronde