locaties_LUFO
locaties_SCHEMA-01
03-svp-heerde-brede-school-school-onderwijs-welzijn-architectuur-interieur-combinatiegebouw-schoolplein
01-svp-heerde-brede-school-school-onderwijs-welzijn-architectuur-interieur-combinatiegebouw-gevel1
15- svp-heerde-brede-school-onderwijs-welzijn-combinatiegebouw-patio
13- svp-heerde-brede-school-onderwijs-welzijn-combinatiegebouw
14- svp-heerde-brede-school-onderwijs-welzijn-combinatiegebouw
15- svp-heerde-brede-school-onderwijs-welzijn-combinatiegebouw-trappenhuis
04-svp-heerde-brede-school-school-onderwijs-welzijn-architectuur-interieur-combinatiegebouw-speellokaal
04-svp-heerde-brede-school-school-onderwijs-welzijn-architectuur-interieur-combinatiegebouw-speellokaal1
05-svp-heerde-brede-school-school-onderwijs-welzijn-architectuur-interieur-combinatiegebouw-interieur2
08-svp-heerde-brede-school-onderwijs-welzijn-combinatiegebouw-interieur5
Heerde Brede School 004

Heerde Brede School

Energiezuinige Brede School

Duurzaam ontwerp

Voor deze brede school werd door de opdrachtgever, de gemeente Heerde, een duidelijke ambitie uitgesproken wat duurzaamheid betreft; frisse scholen B en een gemiddelde GPR-score van 8. Deze ambitie is op een aantal manieren vertaald in het ontwerp. De grote gevelopeningen voorzien alle groepsruimten rijkelijk van daglicht en besparen in combinatie met daglichtregeling van de armaturen op energiegebruik. De gevel voorziet tevens in een passief gebruik van zonnewarmte. De raamopeningen zijn voorzien van verdiepte neggen en een uitkragende luifel die ervoor zorgen dat het daglicht altijd binnen kan treden maar directe zoninstraling in de zomer juist geweerd wordt. Bij lage zonnestand in de winter wordt de warmte wel toegelaten. Het bouwkundig/constructieve ontwerp staat een zeer grote indelingsvrijheid toe waardoor het gebouw aangepast kan worden aan veranderend gebruik.

Overzichtelijk en toch besloten

Het compacte ontwerp biedt enerzijds een heldere, overzichtelijke organisatie met lange zichtlijnen en anderzijds voldoende intimiteit voor de belangrijkste gebruikers; de leerlingen. Lokalen zijn steeds per 4 geclusterd waardoor kleinere eenheden ontstaan. De werkplekken in de leerpleinen bieden nog een verdere schaalverkleining. Hiermee biedt het ontwerp de mogelijkheid dat ook de allerkleinsten zich thuis kunnen voelen in dit grote gebouw.

Gemeenschappelijk hart

De gemeenschapsruimte kan met de twee speellokalen gekoppeld worden tot één grote ruimte die de mogelijkheid biedt tot bijvoorbeeld het geven van (toneel)voorstellingen of het houden van een kerkdienst. Door het niveauverschil in de vloer ontstaat in de gemeenschapsruimte een podium. De verschillende gebruikers zijn rondom deze multifunctionele ruimtes gerangschikt. Dit stimuleert samenwerking en lokt het optimaal benutten van deze grote ruimtes uit.

opgave

brede school met 24 groepen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en gymzaal

locatie

Heerde-West

oppervlak

4.300 m2

opdrachtgever

Gemeente Heerde

ontwerp

2010

oplevering

2012