02-svp-heerhugowaard-architectuur-stedenbouw-bedrijventerrein-winkelgebied-werkgebied-birdview
05-svp-heerhugowaard-architectuur-stedenbouw-bedrijventerrein-winkelgebied-werkgebied-gevel
01-svp-heerhugowaard-architectuur-stedenbouw-bedrijventerrein-winkelgebied-werkgebied-straatbeeld
04-svp-heerhugowaard-architectuur-stedenbouw-bedrijventerrein-winkelgebied-werkgebied-straatbeeld2
03-svp-heerhugowaard-architectuur-stedenbouw-bedrijventerrein-winkelgebied-werkgebied-bovenaanzicht

Heerhugowaard De Vork

Toekomstbestendig bedrijventerrein

De gemeente Heerhugowaard heeft het voornemen om aan de noordzijde van de stad een nieuw regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen van 120 ha. Voor het bedrijventerrein zijn zeer hoge duurzaamheidsambities vastgelegd. Het hele bedrijventerrein zal CO2-neutraal ontwikkeld worden, onder andere door met warmte-koudeopslag op kavelniveau te werken.

Een bedrijventerrein als nieuwe stadswijk

SVP heeft in samenwerking met Adviesbureau Haver Droeze een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein opgesteld. Een bedrijventerrein moet meer zijn dan alleen een werkgebied, je zou een bedrijventerrein eigenlijk moeten benaderen als een nieuwe wijk van de stad met verschillende buurten die ieder hun eigen karakteristiek hebben. Ook zou het bedrijventerrein zo opgezet moeten worden dat het over 50 of 100 jaar van kleur kan verschieten naar een meer gemengd stedelijk gebied. Om dat succesvol te kunnen doen zou nu al het monument van de toekomst ontworpen moeten worden op een centrale plek in het gebied.

Duurzaam casco als flexibel raamwerk

De schilderijen van Mondriaan hebben als uitgangspunt gediend voor het stedenbouwkundig concept. Een stevig en duurzaam casco vormt het raamwerk waarbinnen de verschillende ‘buurten’ zoals de campus, de stratenbuurt, de bedrijvenhof en de erven een plek hebben gekregen. Centraal in het bedrijventerrein is de DUBOulevard opgenomen, een strip van bedrijfsverzamelgebouwen die letterlijk en figuurlijk de ruggengraat vormt van het bedrijventerrein. Deze zone vormt door zijn flexibele opzet, hoog bebouwingspercentage en bijzondere invulling met gemeenschappelijke functies het toppunt van duurzaamheid en kan als belangrijke identiteitsdrager van het gebied ingezet worden.

opgave

stedenbouwkundig plan voor een duurzaam bedrijventerrein

locatie

Heerhugowaard, tussen de Middenweg, het spoor en de Hasselaarsweg

oppervlak

120 ha

opdrachtgever

Gemeente Heerhugowaard

in samenwerking met

Haver Droeze

ontwerp

2009