02-svp-hengelose-es-stedenbouw-architectuur-masterplan-binnenstedelijk-gebiedsvisie-participatie-cocreatie-herstructurering-renovatie-straatbeeld
04-svp-hengelose-es-stedenbouw-architectuur-masterplan-binnenstedelijk-gebiedsvisie-participatie-cocreatie-herstructurering-renovatie-plattegrond2
03-svp-hengelose-es-stedenbouw-architectuur-masterplan-binnenstedelijk-gebiedsvisie-participatie-cocreatie-herstructurering-renovatie-plattegrond
01-svp-hengelose-es-stedenbouw-architectuur-masterplan-binnenstedelijk-gebiedsvisie-participatie-cocreatie-herstructurering-renovatie-schets1

Hengelose Es

Het vriendschapsmodel van Broek en Bakema ‘revisited’

Een nieuwe toekomst waarin ontmoeting centraal staat

De naoorlogse wijk Hengelose Es is ooit ontworpen door Van den Broek en Bakema vanuit het vrienschapsmodel; hoogbouw, middelhoogbouw en laagbouw staan hand in hand met elkaar in de wijk als een gezin. Inmiddels is de wijk 50 jaar oud en kampt het met tal van problemen. Welbions is voornemens een groot deel van de woningen te slopen en de wijk nieuw leven in te blazen. SVP heeft in opdracht van Koopmans en Era Contour een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de wijk waarin het ‘vriendschapsmodel’ nieuwe betekenis heeft gekregen. Ditmaal staan niet de gebouwen maar de mensen centraal, wij willen ontmoeting in de wijk faciliteren op alle schaalniveaus; op het niveau van de stempels, op buurtniveau en op woningniveau.

Maximaal profiteren van unieke ligging

De Hengelose Es ligt fantastisch aan de rand van het Weusthagpark en dicht bij het vernieuwde winkelcentrum. In de voorgestelde stedenbouwkundige structuur wordt maximaal geprofiteerd van deze ligging door groene lobben tot diep in de wijk te laten dringen zodat iedereen het gevoel heeft aan het park te wonen. De hoge flats aan de rand van de wijk en één van de middelhoge flats worden ingepast in de nieuwe stedenbouwkundige structuur. Het streven is om de casco’s te renoveren en de woningen als ‘klushuizen’ te verkopen. Vanuit deze flats heb je prachtig uitzicht op de omgeving.

Hengelo’s geluk: ontwerpen in co-creatie

De plannen voor de wijk zullen verder uitgewerkt worden in samenspraak met de toekomstige bewoners, zij kunnen immers als beste aangeven hoe ze graag willen wonen en welke functies in de wijk moeten komen om ontmoeting zo veel mogelijk te stimuleren. Want de mensen staan centraal in het nieuwe ontwerp voor de wijk!

opgave

herstructurering naoorlogse woonwijk

locatie

Hengelo, Hengelose Es

opdrachtgever

Koopmans, Era Contour en Welbions

ontwerp

2014