locatie_LUFO
locatie_SCHEMA-01
01-svp-hilversum-monnikenberg-schets
01-svp-hilversum-monnikenberg-schets-doorsnede
03-svp-hilversum-monnikenberg
02-svp-hilversum-monnikenberg

Hilversum inrichtingsplan Monnikenberg

Inrichtingsplan zorgcampus

Masterplan voor een nieuw zorgpark

SVP werkt sinds 2010 aan het masterplan Monnikenberg, een grote gebiedsontwikkeling aan de oostzijde van Hilversum waar 150.000 m2 aan nieuwe zorgfuncties in een campusachtige setting gebouwd gaat worden, waaronder een nieuw ziekenhuis en een revalidatiecentrum. Het Masterplan legt de hoofdstructuur van het gebied vast en heeft als onderlegger gediend voor een nieuw bestemmingsplan.

Inrichting openbare ruimte bepaalt de sfeer

De openbare ruimte bepaalt voor een belangrijk deel de uiteindelijke sfeer in het gebied en is uitgewerkt in een gedetailleerd inrichtingsplan. Hierbij is maximaal gebruik gemaakt van de bestaande bosachtige kwaliteiten in het gebied. Essentieel op een zorgpark is dat de logistieke afwikkeling van verkeer binnen het plangebied op een goede manier verloopt. De eerste hulp dient te allen tijde bereikbaar te zijn, evenals de ambulance uitrukpost. De bezoekers en het personeel van het zorgpark worden na het betreden van het gebied zo snel mogelijk richting de parkeergarages geleid waardoor de rest van het gebied een autoluw karakter krijgt. De aansluiting op het omliggende wegennet vraagt zorgvuldige kruispuntoplossingen om een goede doorstroming te garanderen.

Zorgboulevard vormt visitekaartje

De centrale zorgboulevard vormt het hart van de zorgcampus en is het visitekaartje van het gebied. Er is slim gebruik gemaakt van hoogteverschillen in het gebied waardoor een natuurlijke zonering ontstaat. De HOV-lijn stopt op de kop van de boulevard en heeft hier een halte die zorgvuldig is ingepast. Een verhoogde plint zorgt voor een goede aansluiting op de gebouwen. De verdiepte boskamers bieden intieme ontmoetingsmogelijkheden en verblijfsruimtes.

opgave

inrichtingsplan openbare ruimte zorgcampus

locatie

Hilversum, MonnikenbergĀ 

opdrachtgever

Tergooi Ziekenhuizen, Merem, GNR en HPG

in samenwerking met

Bosch Slabbers

ontwerp

2014