krommenie_locaties_LUFO
krommenie_locaties_SCHEMA-01-01-01
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zaandam_krommenie_provily_08
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zaandam_krommenie_provily_07
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zaandam_krommenie_provily_06
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zaandam_krommenie_provily_05
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zaandam_krommenie_provily_03
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zaandam_krommenie_provily_04
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zaandam_krommenie_provily_01
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zaandam_krommenie_provily_02

Krommenie Nieuw Provily

WONEN ACHTER DE LINIE

Landschap tussen het water

Tussen de bebouwde kom van Krommenie en de Kil, met daarachter het Hollandse veenweidelandschap, ligt een gevarieerde en groene zone met de voormalige sportcomplexen Provily en Slibkuil. Hier is een nieuwe woonwijk voorzien die de overgang van het dorp naar het landschap opnieuw definieert. Het verhaal van Nieuw Provily begint bij water. Water heeft een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van de plek en verankert Nieuw Provily in het landschap. Dankzij een slimme watermachine kan de bestaande groenstructuur rond de locatie grotendeels behouden blijven.

BESCHUT achter DE LINIE, BEWEGEN DOOR HET LANDSCHAP

Het gebied ligt verdekt opgesteld, veilig verscholen achter de verdedigingslinie van de Stelling van Amsterdam en verborgen achter het groen. Het thema ‘beschutting’ is een subtiele verwijzing naar het militaire verleden van de plek. Met zoveel cultuurhistorie, groen en water in de omgeving dagen wij in de nieuwe woonbuurt de bewoners uit om te fietsen, wandelen, spelen en varen. Want ook sporten en recreëren gebeurt al decennialang in deze omgeving.

verschillende wijken

De hoofdstructuren kennen een bepaalde losheid en informele lijnvoering, alsof het oude natuurlijke landschap is opgevolgd. Dit maakt Nieuw Provily onderdeel van de landschappelijke zone tussen dorp en landschap. In deze zone zijn vier smaken in dorpse woonsfeer gedefinieerd. Zo kun je wonen achter de stelling, in het groene hart, aan het dorpslint en aan het water. Genoeg keuze voor iedereen.

opgave

230 woningen

Locatie

Krommenie

Opdrachtgever

BPD ontwikkeling en Verwelius Bouwen

Hoofdaannemer

Bouwmaatschappij Verwelius

in samenwerking met

Haver Droeze, Sweco en Hooijer Communicatie & Advies

ontwerp

2018