01-svp-leerdam-tiendeweg-zuid-stedenbouw-herstructurering-plattegrond1
04-svp-leerdam-tiendeweg-zuid-stedenbouw-herstructurering-plattegrond4
02-svp-leerdam-tiendeweg-zuid-stedenbouw-herstructurering-plattegrond2
03-svp-leerdam-tiendeweg-zuid-stedenbouw-herstructurering-plattegrond3
04-svp-leerdam-tiendeweg-zuid-stedenbouw-herstructurering-straatbeeld

Leerdam Tiendweg Zuid

Nieuwe woonkwaliteit in een bestaande structuur

Een hele wijk op de schop

In Leerdam West wordt door Bloeii met Kleurrijk Wonen al een aantal jaren aan de herstructurering van de wijk gewerkt. Op basis van zowel bouwkundig, financieel als stedenbouwkundig onderzoek wordt bepaald welke woningen voor groot onderhoud in aanmerking komen en welke woningen voor sloop en nieuwbouw. Binnen het project Tiendweg Zuid worden de woningen in de Siemensstraat en de Rozenstraat/Tulpstraat gesloopt en vervangen door nieuwe, grotere, grondgebonden woningen.

Nieuwe woonkwaliteit in bestaande structuur

De bestaande stedenbouwkundige structuur van de wijk blijft behouden omdat de woningen per afzonderlijke straat worden vernieuwd. De gemeente combineert in deze wijk het groot onderhoud aan de riolering met de nieuwbouw van de woningen. Op deze wijze wordt naast de nieuwe woonkwaliteit, ook een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte gerealiseerd.

Kwaliteiten behouden door goede bouwkundige oplossing

De Siemensstraat is nu een smalle woonstraat met lage, aaneengesloten bebouwing. In de modellenstudie ontstaat, door te kiezen voor een andere parkeeroplossing, de kans voor een groenere straat en een centrale speelplek in aansluiting op de volkstuintjes. In het woningbouwprogramma zitten zowel seniorenwoningen, rijwoningen als (starters)appartementen.

De Rozenstraat is nu een woonstraat waar door lichte verspringingen in de rooilijn variatie tussen de bouwblokken ontstaat. De aansluiting met de Tulpstraat zorgt voor een verruiming van de openbare ruimte. In de modellenstudie is de aansluiting van de Rozenstraat en de Tulpstraat benut als centrale pleinruimte. Met lage seniorenwoningen en grotere eengezinswoningen krijgen de twee delen van de straat elk een eigen gezicht.

opgave

sloop-nieuwbouw van woningen in project Tiendweg Zuid

locatie

Leerdam

opdrachtgever

Bloeii/Kleurrijk Wonen

ontwerp

2012